Takaisin

Simulaattorikoulutusta myös yhdistelmäkorttia varten

Simulaattorikoulutusta myös yhdistelmäkorttia varten

Tiedote 30.05.2006 11.45 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella vakinaistettiin samalla D-luokan bussikorttikoulutuksen simulaattoriharjoittelua koskeva väliaikainen päätös vuodelta 2004.

D-luokan ajokorttiin vaadittavista 60 ajotunnista 15 voidaan ajaa simulaattorissa. CE-kortin simulaattorituntimäärä saa olla enimmillään 20, kun kokonaisajotuntimäärä on 80. Opetuksen enimmäismäärä vahvistetaan sen mukaan, missä määrin simulaattori saadaan vastaamaan normaalia ajo-opetusta.

Simulaattorien on oltava teknisiltä ja koulutuksellisilta ominaisuuksiltaan riittävän todenmukaisia. Laite perustuu oikean ajoneuvon ohjaamoon. Hallintalaitteiden viiveiden tulee olla normaalit ja laitteen on jäljiteltävä ajoneuvon liikkeitä niin, että ohjaus, jarrutukset ja kiihdytykset tuntuvat simulaattorissa.

Laitteen on pystyttävä jäljittelemään erilaisia sää- ja keliolosuhteita, liikenneoloja, vuorokaudenaikoja ja muuta liikennettä. Opettajan on oltava mukana opetustilanteessa koko ajan ja hänellä on oltava D-luokan ajo-opettajan kelpoisuus.

Simulaattoriharjoittelun eduksi katsotaan mm. se, että simulointi vähentää tarpeettomia siirtoajoja ja opetusta tilanteissa, joihin normaaliliikenteessä ei ole mahdollisuuksia.


Lisätietoja

hallitusneuvos Eija Maunu, puh. (09) 160 28571 tai 040 716 4140