null Sisämaan yöjunalinjojen palauttaminen näyttää vaikealta

Sisämaan yöjunalinjojen palauttaminen näyttää vaikealta

Tiedote 19.03.2010 11.30 fi sv

Sisämaan yöjunaliikenteen palauttaminen toisi VR:lle arviolta 30 - 150 euron tappion per matkustaja. Matkustajien maksuhalukkuus ei ole niin suuri, että he olisivat valmiita maksamaan kyseisen lisäkustannuksen, arvioidaan liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa ulkopuolisessa konsulttiselvityksessä.

Strafica Oy:n tekemä selvitys sisämaan yöjunaliikenteen taloudellisista mahdollisuuksista luovutettiin 19.3.2010 liikenneministeri Anu Vehviläiselle.

- Aion perehtyä selvitykseen tarkoin ja käyn sen sisällöstä jatkokeskusteluja VR:n johdon kanssa, sanoo Vehviläinen.

Konsulttiselvityksellä oli ohjausryhmä, johon kuului edustajia viidestä maakuntaliitosta. Ohjausryhmän päätöksellä työssä arvioitiin useita sisämaan yöjunayhteysvaihtoja. Vaihtoehdoissa perustettiin uusia yöjunalinjoja tai ohjattiin Rovaniemen suunnan yöjunia uusille reiteille. Tehtyjen laskelmien mukaan mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei ole liike- eikä yhteiskuntataloudellisesti kannattava.

Liikennöitsijän kannalta kaikkein raskaimmin tappiollisia ovat vaihtoehdot, joissa perustetaan pitkiä kokonaan uusia yöjunalinjoja, jolloin tappio on suuruusluokaltaan kymmenen miljoonaa euroa vuodessa. Niidenkin vaihtoehtojen, jotka perustuvat Lapin yöjunan uudelleen reititykseen, tappio on useita miljoonia euroja vuodessa, koska liikennöitävät reitit pitenevät.

Liikenne- ja viestintäministeriö osti ns. sisämaan yöjunaliikennettä Helsingistä Kuopion ja Kajaanin kautta Ouluun sekä Turusta Joensuuhun vuoteen 2006 asti, jolloin Kerava-Lahti-oikorata otettiin käyttöön. Tällöin nämä yöjunalinjat lakkautettiin.

Liikennepoliittisessa selonteossa vuonna 2008 asetetut kaukoliikenteen peruspalvelutasotavoitteet toteutuvat nykytilanteessa tässä työssä tarkastellun alueen osalta. Sisämaan yöjunaliikenteen uudelleen perustamista ei tästä näkökulmasta voida pitää peruspalvelun piiriin kuuluvana asiana.

Mikäli sisämaan yöjunapalveluita haluttaisiin jatkossa ostaa, on vaihtoehtona joidenkin nyt ostettujen junavuorojen lakkauttaminen tai kokonaan uusien rahoitusmuotojen kehittäminen esimerkiksi alue- ja elinkeinopoliittisin perustein.

Lisätietoja: yli-insinööri Marcus Merin (09) 160 28374
liikenneneuvos Tuomo Suvanto, (09) 160 28551