Uutinen 05.02.2016 15.48 fi sv

Kommunikationsminister Anne Berner (Foto: LVM)

Åtgärder som minskar skuldsättningen planeras enligt strategiska riktlinjer. Det är kundernas behov, hanteringen av underhållsskulden, digitaliseringen och nya tjänster som avgör hur åtgärderna väljs ut.

På basis av dessa kriterier har Trafikverket gjort upp ett åtgärdsprogram för underhållsskulden. Programmet omfattar projekt på många olika håll i Finland och de tillgodoser nu genuint de behov som användarna av transportnätet, till exempel näringslivet, har. Jag har också betonat vikten av att vi vid underhållet av transportnätet beaktar de möjligheter som digitaliseringen ger och att vi skapar beredskap för framtida tjänster, säger kommunikationsminister Anne Berner

Det är regeringens mål att få trafiknätet i sådant skicka att det svarar mot kundernas behov och kan fungera effektivt som en bas för tillväxt. Med underhållsskuld avses den penningsumma som behövs för att se till att trafiklederna är i gott skick och motsvarar dagens behov.

De reparationsprojekt som nu startas sysselsätter särskilt små och medelstora företag runt om i Finland. Dessutom har de valda åtgärderna en positiv inverkan på säkerheten och miljön, fortsätter Berner.

Det är Trafikverket som i egenskap av expertmyndighet står för valet av åtgärder. Trafikverket har offentliggjort ett program för att åtgärda underhållsskulden 2016–2018. I det ingår projekt för landsvägar, banor, farleder och digitalisering som genomförs med en tilläggsfinansiering på 600 miljoner euro som regeringen har beviljat. Programmet har publicerats på Trafikverkets webbplats.