Snabbmöte och utredning för tryggande av inhemska flygförbindelser

Tiedote 03.08.2010 16.24 fi sv

Kommunikationsministeriet ska aktivt utreda hur den inhemska flygtrafiken kan tryggas.

Trafikminister Anu Vehviläinen bjuder in representanter för Björneborgs, Seinäjoki och Jyväskylä städer samt representanter för landskapsförbunden, handelskamrarna och näringslivet för att diskutera situationen i Helsingfors den 6 augusti 2010.

Dessutom startar ministeriet omedelbart en utredning av hur förbindelserna i den inhemska flygtrafiken fungerar samt deras omfattning och behoven av dem i framtiden. Avsikten är också att man klarlägger regionernas och näringslivets beredskap att förbinda sig att anlita de inhemska flygtrafiktjänsterna. Utredningsarbetet ska vara klart senast den 18 augusti 2010.

- Först och främst gäller det att hitta en ny aktör för de rutter som saknas. Det är viktigt att frågan kan lösas på kommersiell bas och att stoppet i flygtrafiken blir så kort som möjligt. Förpliktelsen att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, inkluderat köp av flygningar, är den sista tänkbara lösningen, sade trafikminister Anu Vehviläinen i dag efter ett möte om flygtrafiken som hölls vid kommunikationsministeriet.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
överdirektör Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871