null Stöden till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg blir bestående

Stöden till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg blir bestående

Tiedote 11.10.2007 14.18 sv

Det fulla stödet till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg i utrikestrafik blir bestående. Avsikten är att man skall förbättra bemanningskostnadernas konkurrenskraft i den finska handelsflottan.

På lastfartyg har staten till sitt fulla belopp ersatt arbetsgivaren för de avgifter han betalt för socialskydd och försäkringar samt för de förskottsinnehållningar som verkställts på sjöarbetsinkomst. Stödet till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg höjdes i april 2007 till nivån för lastfartyg, men beslutet om stödet är tidsbundet.

I och med förändringen samlas stödformerna till sjöfarten i en enda lag. Stöden på årsnivå stiger till sammanlagt 94,7 miljoner euro.

Helhetsreformen av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart ansluter sig till budgetförslaget för 2008. Regeringen beslutade den 11 oktober att överlämna en proposition om en lagreform till riksdagen. Det står inskrivet i regeringsprogrammet att sjöfartsbranschens konkurrenskraft skall stärkas.Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260
regeringsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491 eller 040 572 0166