null Strategiapäivitys kansalliselle energia- ja ilmastotavoitteelle 2020

Strategiapäivitys kansalliselle energia- ja ilmastotavoitteelle 2020

Uutinen 11.02.2013 12.27 fi

Hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmä viimeisteli perjantaina 8. helmikuuta kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivityksen. Strategian keskeisinä tavoitteina on varmistaa vuodelle 2020 asetettujen kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja valmistaa tietä kohti pitkän aikavälin tavoitteita.

Valmistuvassa strategiapäivityksessä linjataan muun muassa Suomen kantoja EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaan vuoden 2020 jälkeen, energiatehokkuuteen ja varautumiseen päästöjen lisävähennyksiin.

Strategiassa on linjattu myös vuoteen 2025 saakka ulottuvia puhtaan energian toimenpiteitä, joilla voidaan edelleen vähentää energiantuotannon ja asumisen sekä liikenteen päästöjä sekä samalla luoda uutta teknologiavientiä.

Valmis strategiapäivitys toimitetaan lähiviikkoina hallituksen selontekona eduskunnan käsiteltäväksi, jolloin se tulee myös kokonaan julkiseksi.