Strateginen työryhmä etsimään avaruusalan kasvua ja työllisyyttä edistäviä toimia

Uutinen 16.03.2018 11.04 fi

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ovat asettaneet työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus Suomen avaruusstrategian uusiksi, kasvua ja työllisyyttä edistäviksi toimenpiteiksi.

Painopiste avaruustoiminnassa on siirtynyt alan liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen ja edistämiseen. Vuoden alussa voimaan tullut laki avaruustoiminnasta luo toiminnalle kansalliset puitteet, ja Business Finland on käynnistänyt alaa tukevat ohjelmatoimenpiteet, joilla tavoitellaan alan viennin kaksinkertaistamista.

Suomessa kehitetään korkeatasoisia ratkaisuja avaruuden tutkimiseen ja hyödyntämiseen, ja Suomessa on hyvät edellytykset avaruusliiketoiminnan merkittävälle kasvulle. Suomessa toimivat yritykset ovat eturintamassa uudistamassa tuotteitaan, palveluitaan ja liiketoimintamallejaan ns. New Space Economy -aikakaudelle, mikä haastaa myös Suomen avaruusstrategian uudistamiseen.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Riikka Heikinheimo, Elinkeinoelämän keskusliitosta. Työryhmän jäsenet ovat työ- ja elinkeinoministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, puolustusministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta, Aalto yliopistosta, VTT Oy:stä, Ilmatieteenlaitoksesta, Business Finlandista, Rolls Royce Oy:stä, G2 Invest Oy:stä ja Reaktor Innovations Oy:stä. Työryhmän sihteereinä toimivat lakimies Maija Lönnqvist, TEM:stä ja ylitarkastaja Olli Lehtilä, LVM:stä.

Työryhmä kuulee tarpeen mukaan sidosryhmiä ja avaruusalan toimijoita sekä hyödyntäjiä ja hyödyntää lisäksi kansainvälisiä avaruusalan verkostoja työssään.

Työryhmän toimikausi on 1.3.–31.10.2018.

Strategiatyöryhmän työ linkittyy Euroopan avaruusjärjestön (ESA) perustamaan teollisuuspoliittiseen maatyöryhmään, joka identifioi ja toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet, joilla edistetään Suomen osallistumista ESA:n tuleviin ohjelmiin ja tuetaan Suomen avaruussektorin kehittymistä.

Suomen avaruustoiminnan kansallinen strategia vuosille 2013–2020 hyväksyttiin 2013. Avaruusasiain neuvottelukunta ohjaa ja seuraa avaruusstrategian toteuttamista.

Lisätiedot:

lakimies Maija Lönnqvist, TEM, puh. 029 504 7105