Suomalainen ajokorttijärjestelmä uudistuu

Tiedote 12.05.2010 14.04 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriön esitys ajokorttilaiksi on lähtenyt lausunnolle. Esitys perustuu EU:n ajokorttidirektiiviin. Samalla liikenne- ja viestintäministeriö esittää muutoksia myös kansallisten säännösten kehittämiseen.

Esityksen lausuntoaika päättyy 8. kesäkuuta 2010. Liikenneministeri Anu Vehviläinen ottaa kantaa uudistukseen ja linjaa sen sisällön lausuntokierroksen jälkeen. Ajokorttilain on tarkoitus tulla voimaan tammikuussa 2013. Autokoululupia ja mopo-opetusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin jo tammikuusta 2011.

Ajokorttien voimassaoloaika lyhenee

Ajokorttilain myötä henkilö- ja pakettiautojen, moottoripyörien ja mopojen sekä traktorien ajokortit ovat voimassa 15 vuotta kerrallaan. Ajokortin voimassaoloajasta riippuen noin 70 vuoden ikäisen henkilön ajokortti on voimassa korkeintaan viisi vuotta ja sen uusinta edellyttää aina lääkärintarkastuksen.

Raskaiden ajoneuvoyhdistelmien ja linja-autojen ajokortit ovat voimassa 5 vuotta kerrallaan. Ajokortin uusintaväli tihenee kahteen vuoteen henkilön ollessa noin 70 vuotta ajokortin voimassaoloajasta riippuen.

Kaikki nykymallin mukaiset ajokortit on vaihdettava uusiin vuoteen 2033 mennessä, jolloin kaikkialla Euroopassa on käytössä yhtenäinen korkean turvatason ajokorttimalli.

Uusia ajokorttiluokkia

Nykyinen mopokortti korvataan uudella ajokorttiluokalla, AM, joka sisältää mopot ja kevyet nelipyöräiset ajoneuvot. AM-luokan ajokortin voi saada 16-vuotiaana.

AM-luokan rinnalle otetaan käyttöön kansallinen MO-luokka, joka oikeuttaa ajamaan kaksipyöräistä mopoa 15-vuotiaana.

Moottoripyöräluokkia on jatkossa kolme: A1, A2 ja A. Uusi A2-luokka vastaa nykyistä alkuvaiheessa tehorajoitettua A-luokkaa. A2-luokan ajokortin voi saada 18-vuotiaana. Kahden vuoden A2-luokan moottoripyörän ajokokemuksella ja lisäkoulutuksella voidaan ajo-oikeus korottaa A-luokkaan 20 vuoden iässä. Muuten A-luokan vähimmäisikä on 24 vuotta.

Nykyinen traktoreita koskeva luokitus jaetaan T- ja LT-luokkiin. T-luokkaan kuuluvat maa- ja metsätaloustraktorit ja moottorityökoneet sekä moottorikelkat. Ikävaatimus T-luokassa on 15 vuotta ja kortin saaminen edellyttää teoriakokeen suorittamisen. LT-luokkaan kuuluvan liikennetraktorin ajokortin saamiseen vaaditaan teoriakokeen lisäksi käsittelykoe ja 18 vuoden ikä.

C-luokan kuorma-auton ajokortin vähimmäisikä nousee 21 vuoteen ja D-luokan linja-auton 24 vuoteen. Vähimmäisikää voidaan alentaa ammattipätevyyskoulutuksella.

Uusi mopokortti edellyttää koulutuksen

Mopojen ja kevyiden nelipyörien kuljettajaopetus tulee Suomessa pakolliseksi. Opetus sisältää teoria- ja käsittelyopetusta sekä ajo-opetusta liikenteessä.

MO-luokan tutkintovaatimuksena on teoriakokeen lisäksi käsittelykoe. Osa mopokoulutuksesta voidaan hyvittää ylempiä ajokorttiluokkia suoritettaessa. Myös AM-luokassa mopon kuljettamisen tutkintovaatimuksena on teoria- ja käsittelykoe.

AM-luokassa kevyen nelipyörän kuljettaminen edellyttää teoriaopetusta ja ajo-opetusta liikenteessä. Tutkintovaatimuksena on teoria- ja ajokoe.

Uuden mopokortin hinta on arviolta 250-450 euroa autokoulussa ja 150-200 euroa opetusluvalla suoritettuna. Nykyinen mopokortin kustannus on noin 90 euroa.

Opetuslupaopetuksessa opettajalta edellytetään 21 vuoden ikää ja moottoripyörän ajo-oikeutta.

Autokoululupiin muutoksia

EU:n palveludirektiivistä seuraa muutoksia autokouluja koskeviin säännöksiin. Jatkossa autokoululuvat ovat valtakunnallisia ja toistaiseksi voimassa olevia. Luvat myönnetään joko kevyemmän ajoneuvoryhmän tai raskaan kaluston kuljettajaopetukseen tai molempiin.

Lupamenettelyssä poikkeuksena on mopo-opetus, joka on mahdollista tavallista autokoululupaa kevyemmillä vaatimuksilla. Näin turvataan mopokoulutuksen saatavuus myös vapaaehtoista mopokoulutusta antavien tahojen toimesta.

Henkilöauton kuljettajaopetukseen lisää ajoharjoittelua

Henkilö- ja pakettiauton kuljettajaopetuksessa opetuksen sisältöä muutetaan ennakoi¬vam¬paan suuntaan. Opetuksessa korostetaan kuljettajan vastuuta liikenteen turvallisuudesta ja ennakoivaa ajamista. Myös ajon aikaisiin ympäristövaatimuksiin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Kuljettajaopetuksen toiseen vaiheeseen liitetään itsenäistä harjoittelua. Lisäksi oppilaalta edellytetään oppimispäiväkirjan pitoa ja osallistumista palautejaksoon autokoulussa.

Opetuslupaopetuksessa opetuksen ohjausta ja valvontaa lisätään ja opetus toteutetaan yhteistyössä autokoulun kanssa. Opetuslupaopetuksen alussa oppilas ja opetuslupaopettaja osallistuvat autokoulun teoria- ja ajo-opetukseen, minkä lisäksi liukkaan kelin ja pimeässä ajamisen opetus tapahtuu autokoulussa. Opetuksen aikana opetuksen ja oppimisen edistymistä seurataan autokoulussa tapahtuvalla arviointiajolla.

Opetuslupaa myönnettäessä luovutaan perheenjäsenyyden vaatimuksesta.

Kuljettajaopetuksen aloittamisikä laskee 17,5 vuodesta 17 vuoteen. Ajokortin hankkiminen on myös saatettava nykyistä nopeammin päätökseen, sillä tutkinnon jälkeinen lyhytaikainen ajokortti on voimassa vain vuoden.

Uudistus nostaisi autokoulun perusopetuksen hintoja noin 250-350 eurolla ja opetuslupaopetuksen noin 300-400 eurolla.

Ajokieltojärjestelmä tiukemmaksi

Ajokorttiuudistuksen yhteydessä tehostetaan myös ajokieltojärjestelmää lisäämällä uusia rikkomuksia ajokieltoharkintaan. Jatkossa, kun poliisi määrää ajokiellon toistuvien rikkomusten perusteella, otettaisiin huomioon myös turvavyön tai lasten turvalaitteen käytön laiminlyönti, mopoilijan ja moottoripyöräilijän suojakypärän käytön laiminlyönti, matkapuhelimen kädessä pitäminen ajon aikana sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja taksinkuljettajan ammattipätevyyssäännöksiin liittyvät rikkomukset.

Lisätietoja

Liikenneneuvos Anneli Tanttu, puh. (09) 160 28568, 0400 438 543
Hallitusneuvos Eija Maunu, puh. (09) 160 28 571, 040 716 4140
Hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, puh (09) 160 28629, 0400 665 395