Suomalaisyritysten logistiikkakustannukset laskussa

Uutinen 07.10.2010 11.01 fi en

Suomalaisyritysten logistiikkakustannukset vuonna 2009 olivat keskimäärin 11,9 % liikevaihdosta. Vuonna 2008 vastaava osuus oli 14,2 %. Muutosta selittää erityisesti kuljetuskustannusten osuuden tuntuva lasku. Kansainvälisissä vertailuissa Suomen kilpailukyky ja logistinen toimivuus on edelleen erittäin hyvä.

Nämä tulokset selviävät liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemasta Logistiikkaselvitys 2010:stä.

Selvitys on järjestyksessään kuudes LVM:n teettämä logistiikkaselvitys. Yli 90 prosentille suurista ja keskisuurista yrityksistä logistiikan merkitys kannattavuudelle ja asiakaspalvelun tasolle oli suuri.

Tämän vuoden tutkimuksessa painopistealueina ovat teollisuuden ja kaupan logistiikan kustannukset, tunnusluvut, logistiikan ulkoistaminen sekä ja yrityksen sijainnin merkitys toiminnalle. Kyselytutkimukseen saatiin noin 1800 vastausta. Logistiikkaselvitys on aihepiirin kattavin maailmassa.

Tyytyväisyys sijaintipaikkakunnan logistiseen toimivuuteen on kasvanut. Erojen toimintaedellytyksissä etelän ja muun Suomen välillä koettiin kasvaneen. Tyytyväisimpiä logistisiin edellytyksiin oltiin Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Tyytymättömimpiä puolestaan oltiin Lapissa, Etelä-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.

Logistiikkaselvityksen on tehnyt Turun yliopiston kauppakorkeakoulun logistiikan tutkijaryhmä.