null Suomelta vastaus komission liikenneturvallisuustiedonantoon

Suomelta vastaus komission liikenneturvallisuustiedonantoon

Uutinen 22.09.2010 13.12 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on antoi eduskunnalle tiedon 21. syyskuuta 2010 Euroopan komission tiedonannosta, joka koskee liikenneturvallisuuden suuntaviivoja. Suomi pitää komission tiedonantoa tavoitteiltaan hyvänä, mutta ehdottaa täsmennyksiä siinä esitettyyn liikenneturvallisuuden keinovalikoimaan.

Tehokkaimmin liikenneturvallisuuteen vaikutetaan vähentämällä ylinopeuksia ja päihteiden vaikutuksen alaisena ajamista. Keinoja olisivat muun muassa nopeudenrajoittimet ja alkolukot sekä nopeuksien automaattivalvonta esimerkkinä älykkään liikenteen keinoista. Suomi toivoo, että EU:ssa toimittaisiin aktiivisesti autoteollisuuden suuntaan siten, että alkolukko tulisi vakiovarusteeksi uusiin ajoneuvoihin.

Lisäksi Suomi korostaa, että erityisesti mopojen ja kevyiden nelipyörien turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota ja tarvittaessa ryhtyä toimiin turvallisuuden parantamiseksi. Tämä koskee ajoneuvojen teknisen turvallisuustason parantamista ja kuljettajien liikennekäyttäytymistä. Kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen määräaikaiskatsastuksista tulisi kuitenkin voida päättää kansallisesti.