Suomen valtio myy TeliaSoneran osakkeita

Tiedote 08.12.2004 08.39 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään julkistanut osakemyynnin, jossa sen on tarkoitus myydä 250 miljoonaa Suomen valtion omistamaa TeliaSonera AB:n osaketta. Osakkeet myydään ns. nopeutetulla tarjousmyynnillä, joka kohdistetaan kansainvälisille ja pohjoismaisille markkinoille. Osakkeita tarjotaan Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperimarkkilain Regulation S -säännöksen nojalla ja Yhdysvalloissa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain Rule 144A -säännöksen nojalla. Myytävien osakkeiden määrä voidaan markkinatilanteesta riippuen korottaa enintään 300 miljoonaan osakkeeseen.

250 miljoonaa osaketta vastaa noin 5,3 prosenttia ja 300 miljoonaa osaketta noin 6,4 prosenttia kaikista TeliaSoneran osakkeista. Myytävien osakkeiden hinta ja lopullinen määrä määräytyvät tarjousmyynnin perusteella.

Suomen valtio omistaa noin 19,1 prosenttia TeliaSoneran osakekannasta. Myynnin jälkeen valtion omistusosuus TeliaSonerasta on vähintään noin 12,7 prosenttia.

Tarjousmyynnin pääjärjestäjänä toimii Morgan Stanley & Co. International Limited ja järjestäjänä Enskilda Securities.

Lisätietoja: ylijohtaja Samuli Haapasalo, puh. 040 548 3476

Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämä materiaali on puhtaasti informatiivista eikä se ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä myöskään minkään osavaltion lakien mukaisesti, eikä niitä saa myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tarjottuja osakkeita ei tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista arvopaperien myyntiä tai hankintaa, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen arvopapereiden rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti.