Takaisin

Suomessa puhutaan edullisesti

Suomessa puhutaan edullisesti

Tiedote 22.06.2004 11.20 fi

Matkapuhelut ovat edelleen Suomessa edullisia muuhun Länsi-Eurooppaan verrattuna, selviää liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä tutkimuksesta. Tutkituista maista vain Tanskassa ja Luxemburgissa matkapuheluiden hinnat ovat Suomea edullisemmat.

Hintakoreihin perustuva vertailu tehtiin maaliskuussa 2004 EU-maiden sekä Islannin, Norjan ja Sveitsin välillä. Liikenne- ja viestintäministeriö vertaili matkapuheluiden ja tekstiviestien hintoja nyt neljännen kerran. Suomen hintakorin arvo on laskenut tasaisesti vuosittain. Vuodesta 2003 puheluiden hinnat laskivat 1,5 prosenttia.

Suomessa hintakorin arvo on 30,63 euroa kuukaudessa. Edullisimman maan Tanskan hintakorin arvo on 25,65 euroa ja kalleimman maan Saksan 56,50 euroa. Puhelun aloitusmaksu huomioiden edullisin maa on Luxemburg, 27,08 euroa. Saksa on myös näin laskettuna kallein, 56,50 euroa. Suomi on kolmanneksi edullisin maa laskutavasta riippumatta. Hintaerot maiden välillä ovat suuria, vaikka erot ovatkin pienentyneet viime vuodesta.

Matkapuhelinhinnat ovat vertailun mukaan laskeneet vuodesta 2003 peräti viidessätoista maassa ja nousseet vain kolmessa. Eniten, runsaan viidenneksen, hinnat ovat laskeneet Kreikassa ja Norjassa.

Multimediaviestien hinnoittelussa maiden välillä on suuria eroja. Edullisin viestin hinta on Itävallassa, 0,2 euroa, ja kallein Espanjassa, 0,696 euroa. Suomalaisten operaattoreiden multimediaviestien hinnat olivat hieman alle keskitason, 0,38-0,39 euroa.

Selvityksestä käy ilmi, että etukäteen maksettavat, ns. pre-paid -liittymät ovat suosittuja etenkin Etelä-Euroopan maissa, joissa useiden operaattoreiden liittymistä yli 70 prosenttia on pre-paid -tyyppisiä liittymiä. Maiden väliseen hintakorivertailuun otettiin mukaan ainoastaan jälkikäteen maksettavat sopimusliittymät.

Selvityksessä tarkasteltiin kaikkiaan 58 kuluttajaliittymää. Hintavertailu perustui hintakoreihin, joissa oli mukana arki-, ilta- ja viikonloppupuheluita, operaattoreiden sisäisiä ja operaattoreiden välisiä puheluita sekä puheluita kiinteään verkkoon yhteensä 150 minuuttia. Hintakoriin sisältyi myös 25 tekstiviestiä, liittymän kuukausimaksu ja arvonlisävero. Korin arvo laskettiin sekä puhelun aloitusmaksun kanssa että ilman sitä.


Matkapuheluhinnat 2004. Kansainvälinen vertailu. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 41/2004. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005. Selvitys on myös pdf-muodossa ministeriön Internet-sivuilla osoitteessa www.mintc.fi/julkaisut.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Rainer Salonen, puh. (09) 160 28395, 0400 812 508