Suomi hakee EU:n rahoitustukea liikennehankkeille

Tiedote 28.06.2017 12.00 fi sv en

Suomalaiset toimijat hakevat väylä- ja liikennehankkeille EU:n CEF-rahoitustukea. Kyseessä on niin sanottu Blending-haku, josta valtion kokonaan rahoittamat hankkeet eivät voi saada tukea. Blending-haku tarkoittaa, että hankkeessa on oltava yksityistä lainarahoitusta ja sille tulee saada tuottoa. Tukea haetaan yhteensä 21,32 miljoona euroa.

Suomen valtio on mukana Vuosaaren satamaväylän sekä Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin parantamisesta koskevissa hauissa. Valtio on mukana infrastruktuurin omistajana ja osarahoittajana. Raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 28. kesäkuuta.

Vuosaaren satama-allasta sekä sinne johtavaa väylää halutaan syventää, jotta satama voisi vastaanottaa täydessä lastissa olevia suurempia laivoja. Vuosaaren väylän kulkusyvyyttä ja satama-allasta on tarkoitus syventää nykyisestä 11 metristä 13 metriin. Väylän syventäminen mahdollistaa nykyaikaisten konttialusten pääsyn satamaan ja poistaa ulkomaankaupan pullonkaulan. Hankkeelle haetaan tukea yhteensä 6,71 milj. euroa, josta valtion osuus olisi 2,49 milj. euroa. Hankkeen koordinaattorina toimii Helsingin Satama Oy ja partnerina liikenne- ja viestintäministeriö, toteuttajana Liikennevirasto.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalille haetaan tukea yhteensä 7,72 milj. euroa. Tuella on tarkoitus rakentaa avoin rautatieterminaali ja mahdollistaa pitkien junien lastinkäsittely sekä eri kuljetusmuotojen yhdistäminen. Hankkeen tavoitteena on muun muassa sujuvoittaa logistisen ketjun toimintaa ja parantaa rautatiekuljetusten toimintaedellytyksiä. Hankkeen rahoitusta hakevat Kouvolan kaupunki ja Suomen valtio yhdessä.

Muiden toimijoiden rahoitusta hakevat hankkeet ovat Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman multimodaali matkakeskus ja MEGA-E: Metropolitan Greater Areas – Electric -hanke, jossa Fortum Oyj on mukana. Helsinki-Vantaan lentoasemalla tavoitteena on parantaa maapuolen kulkuyhteyksiä helpottamalla siirtymistä kulkumuodoista toiseen. MEGA-E -hankkeessa puolestaan suunnitellaan autoteollisuudesta riippumatonta latausverkostoa kuudentoista eri maan alueelle, jotta liikenteessä voitaisiin siirtyä käyttämään sähköenergiaa.

Verkkojen Eurooppa CEF Transport -ohjelmasta investoidaan vuosina 2014‒2020 Euroopan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, puuttuvien yhteyksien rakentamiseen ja pullonkaulojen poistamiseen.

CEF-tuesta päätetään komission alustavan aikatauluilmoituksen mukaan vuoden 2018 toukokuussa. Ennen komission päätöstä suoritetaan mm. hankkeiden kelpoisuustarkastus, hankkeiden ulkoinen ja sisäinen arviointi sekä CEF-rahoituskomitean konsultointi.

Lisätietoja:

liikenneneuvos, johtava asiantuntija Lassi Hilska, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 543 6573