Suomi hakee TEN-T-tukea useille liikennehankkeille

Tiedote 27.03.2013 09.18 fi

Suomen valtio on hakenut useille liikennehankkeille EU:n TEN-T-rahoitustukea. Tukea haetaan vuosien 2012 ja 2013 monivuotisesta ohjelmasta yhteensä noin 109 miljoonaa euroa. Suomen tukianomukset koskevat E18 Kotkan erillishanketta, Kehä III:n 2. vaihetta, Kehäradan täydennyshakua, meriliikenteen WINMOS-hanketta sekä NEXT-ITS-älyliikennehanketta. Suomesta monivuotista TEN-T-tukea hakevat myös lukuisat muut toimijat.

Monivuotisesta ohjelmasta tuetaan pelkästään ns. prioriteettihankkeita ja muutamia komission priorisoimia yleiseurooppalaisia hankkeita. Suomessa prioriteettihankkeita ovat Pohjolan kolmio ja Merten moottoritie. Pohjolan kolmio tarkoittaa Suomessa E18-tietä ja ratayhteyttä Turusta Vainikkalaan. Merten moottoritiet on TEN-T-verkon merellinen ulottuvuus. Itämeren moottoritie yhdistää Itämeren EU-jäsenvaltiot Keski- ja Länsi-Eurooppaan.

Suomi hakee TEN-T-rahoitusta myös vuosien 2012 ja 2013 yksivuotisesta ohjelmasta yhteensä noin 14 miljoonaa euroa. Tukea haetaan Luumäki-Imatra-valtakunnan raja -rautatien suunnitteluun, Seinäjoki-Oulu-rautatiehen ja E18 Hamina-Vaalimaan suunnitteluun.

TEN-T-tuesta päätetään komission alustavan aikatauluilmoituksen mukaan heinäkuussa 2013. Ennen komission päätöstä suoritetaan mm. hankkeiden kelpoisuustarkastus, hankkeiden ulkoinen ja sisäinen arviointi sekä TEN-T-rahoituskomitean konsultointi. Hankkeiden tulee olla valmiit vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Leena Sirkjärvi, p. 0295 34 2402