Suomi hakee TEN-tukea 17,15 miljoonaa euroa

Tiedote 01.09.2010 13.47 fi sv

Suomi hakee Euroopan unionin vuosittain myönnettävää TEN-tukea 17,15 miljoonaa euroa vuodelle 2010. TEN-tuki on tarkoitettu yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen.

Raha-asiainvaliokunta puolsi liikenne- ja viestintäministeriön esitystä haettavan tuen määrästä ja kohteista keskiviikkona 1. syyskuuta.

Suomi hakee vuotuista tukea neljään kohteeseen: E18-tien osuuden Koskenkylä-Kotka valmistelutyöt, E18-tien suunnittelu, Seinäjoki-Oulu rataosan palvelutason parantaminen ja Kokkola-Ylivieska kaksoisraide-hankkeen valmistelutyöt.

Suunnitteluhankkeille haetaan 50 prosentin ja rakentamishankkeille 10 prosentin tukea.

Koskenkylä-Kotka valmistelutyö sisältää suunnitelmat tien täydentämiseksi moottoritieksi Koskenkylästä Loviisaan ja moottoritien rakentamiseksi Loviisasta Kotkaan. Valmistelutöiden kokonaiskustannus on 3,5 miljoonaa euroa, johon Suomi hakee tukea 1,75 miljoonaa euroa.

Vastaavasti E18-tien Kehä III:sta, Haminan ohikulkutietä ja Hamina-Vaalimaa moottoritietä koskeviin rakennussuunnitelmiin Suomi hakee tukea 6,9 miljoonaa euroa. Suunnitteluvaiheen kokonaiskustannus on 13,8 miljoonaa euroa.

Seinäjoki-Oulu rataosan palvelutason parantamishanke on osa Seinäjoki-Oulu rataosan kehittämistä. Suomi hakee tukea tähän 62 miljoonan euron hankkeeseen 6,2 miljoonaa euroa.

Kokkola-Ylivieska kaksoisraide-hankkeen valmistelutöihin haetaan tukea 2,3 miljoonaa euroa. Kokkolan ja Ylivieskan välille rakennetaan vuosina 2011-2014 kaksoisraide. Samalla nykyiseen raiteeseen tehdään perusparannus. Valmistelutöiden kokonaiskustannukset ovat 4,6 miljoonaa euroa.

TEN-tuesta päätetään komission alustavan aikatauluilmoituksen perusteella helmikuussa 2011.

Lisätietoja:
liikenneneuvos Tuomo Suvanto p. 09 160 28551 tai 040 777 8127