null Suomi hakee useille liikennehankkeille EU:n rahoitustukea

Suomi hakee useille liikennehankkeille EU:n rahoitustukea

Tiedote 04.02.2016 13.58 fi

Suomalaiset toimijat hakevat useille liikennehankkeille EU:n CEF-rahoitustukea. Tukea haetaan yhteensä 53,68 milj. euroa. Suomen valtio on mukana kolmessa hankkeessa. Raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 4. helmikuuta.

Winter Navigation Motorways of the Sea II, WINMOS II -projektin tarkoituksena on parantaa talvimerenkulun sujuvuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta Itämeren alueella. Tavoitteena on myös turvata tarvittava jäämurtokapasiteetti kovinakin tavina pitkällä aikavälillä. Samalla pyritään vastaamaan jäänmurtokaluston osalta tiukentuviin ympäristövaatimuksiin. Projektista vastaa Liikennevirasto. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 12/2015–12/2019 on 18,6 M€, josta Suomen osuus on 11,99 M€. Hankkeelle haetaan tukea yhteensä 7 M€ (37,7 %), josta Suomen osuus on 4,1 M€.

Helsingin lentoaseman multimodaali matkakeskus -hankkeessa suunnitellaan lentoasemalle multimodaali, digitaalinen matkakeskus, jossa tavoitteena on maksimoida matkustamisen helppous. Hankkeella sujuvoitetaan julkisen liikenteen matkaketjuja lentoaseman ja Helsingin kaupungin, lentoaseman ja Tallinnan lauttaliikenteen sekä lentoaseman ja muun Suomen välisessä liikenteessä. Hankkeen kustannuksista vastaa Finavia Oyj (100 %). Finavia selvittelee parhaillaan yhteistyömahdollisuuksia Tallinnan lentoaseman kanssa. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 8/2016–8/2020 on 4,5 M€, joka on kokonaisuudessaan Suomen kustannuksia. Hankkeelle haetaan tukea yhteensä 2,25 M€ (50 %).

Sub-regional SWIM MET deployment to support NEFRA -projektissa parannetaan Suomen, Ruotsin ja Tanskan kansallisten sääpalveluiden kykyä tuottaa uuden sukupolven säätietoa uuden ”System Wide Information Management (SWIM)” -tietoarkkitehtuurin mukaisesti ilmatilan käyttäjiä varten. Säätuotteissa siirrytään SWIM-käyttöönoton myötä tuotepohjaisesta mallista datapohjaiseen malliin, missä säätieto on käytettävissä kaikissa loppukäyttäjän järjestelmissä riippumatta niiden teknisestä sovelluksesta. Hankkeesta on vastuussa Ilmatieteen laitos (osuus kustannuksista 57 %). Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 11/2016–12/2020 on 2,66 M€, josta Suomen osuus on 1,51 M€. Hankkeelle haetaan tukea yhteensä 1,33 M€ (50 %), josta Suomen osuus on 0,76 M€.

Verkkojen Eurooppa CEF Transport -ohjelmasta investoidaan vuosina 2014‒2020 Euroopan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, puuttuvien yhteyksien rakentamiseen ja pullonkaulojen poistamiseen.

CEF-tuesta päätetään komission alustavan aikatauluilmoituksen mukaan heinäkuussa 2016. Ennen komission päätöstä suoritetaan mm. hankkeiden kelpoisuustarkastus, hankkeiden ulkoinen ja sisäinen arviointi sekä CEF-rahoituskomitean konsultointi.

Lisätietoja:

liikenneneuvos, johtava asiantuntija Lassi Hilska, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 543 6573