Takaisin

Suomi haluaa ratkaisun epäselvään digipiirturitilanteeseen

Suomi haluaa ratkaisun epäselvään digipiirturitilanteeseen

Tiedote 08.06.2005 14.42 fi


Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen on lähettänyt liikennekomissaari Jacques Barrot'lle kyselyn, voidaanko Euroopan neuvoston asettaman määräajan eli 5. elokuuta jälkeen rekisteröidä sellaisia uusia kuorma- ja linja-autoja, joissa ei ole digitaalista ajopiirturia.

Digipiirtureita ei ole saatavilla riittävästi, ja uusien ajoneuvojen rekisteröinti olisi mahdollista vain toimimalla EU:n säädösten vastaisesti. Laitteiden puute jatkunee pitkälle syksyyn.

Liikenne- ja viestintäministeriön kanta on, että uusina rekisteröitäviin kuorma- ja linja-autoihin voitaisiin toistaiseksi hyväksyä nykyiset analogiset piirturit myös elokuun viidennen päivän jälkeen. Ministeriöllä asiassa ei kuitenkaan ole päätösvaltaa, koska päivämäärästä on säädetty EU:n säädöksellä.

Suomen kirjelmässä todetaan, että jos digipiirtureiden sijaan ei hyväksyttäisi nykyisiä ajopiirtureita, pysähtyisi raskaiden ajoneuvojen rekisteröinti joksikin aikaa lähes kokonaan. Tällainen tilanne olisi kuljetuksista riippuvalle elinkeinoelämälle kestämätön.

Epäselvyys digitaalisen ajopiirturin käyttöönoton ajankohdasta tulisi ratkaista mahdollisimman pian. Nykyisestä tilanteesta aiheutuu suuria vaikeuksia autojen valmistajille, myyjille ja ostajille.

Suomessa lainsäädäntö on valmis digipiirtureiden käyttöönottoon. Hallitus esitti digitaalisiin ajopiirtureihin liittyvien lakien vahvistamista 8. kesäkuuta. Muutoksia tehtiin tieliikennelakiin, ajoneuvolakeihin sekä ajoneuvoliikennerekisteriä koskevaan lakiin. Muutokset tulevat voimaan 20. kesäkuuta.

Lisätietoja
vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503 tai 050 561 2488