null Suomi informoi EU:n liikenneministereitä Venäjän suunnittelemista konttiliikenteen muutoksista

Suomi informoi EU:n liikenneministereitä Venäjän suunnittelemista konttiliikenteen muutoksista

Tiedote 09.06.2009 14.06 fi en

Venäjän federatiivinen tullilaitos on valmistelemassa Venäjän hallituksen asetusluonnosta, jolla siirrettäisiin Venäjälle tuotavat 20 jalan tai sitä suuremmat kontit kuljetettavaksi joko meritse tai rautateitse. Asetusluonnos koskisi tuontia ja transitoliikenteen konttikuljetuksia Venäjälle Suomen, Viron, Latvian ja Ukrainan kautta.

Suomen liikenneministeri Anu Vehviläinen informoi torstaina 11. kesäkuuta Luxemburgissa EU:n liikenneministereille, mitä vaikutuksia asetuksella olisi EU:sta Venäjälle suuntautuvalle tavaraliikenteelle.

- Pidän järkevänä ilmastopoliittisista ja logistisista syistä siirtää mahdollisimman paljon tavarakuljetuksia rautateille, mutta konttien siirtoa raiteille ei ole mahdollista toteuttaa yhtäkkisellä hallinnollisilla päätöksellä, toteaa ministeri Vehviläinen.

Suomen näkemyksen mukaan asetus vaikuttaisi koko EU-alueen kuljetuksiin. Käytännössä tämä hanke halvaannuttaisi koko itärajan tavaraliikenteen, sillä rautateillä ei ole riittävää välityskykyä eikä kalustoa kuljettaa näin suuria määriä kontteja Venäjälle. Yksinomaan Suomen kautta kuljetettiin vuonna 2008 noin 200 000 konttia, joista rautateitse meni vain 7 000 eli noin neljä prosenttia.

Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260
hallitusneuvos Silja Ruokola, (09) 160 28367, 040 580 0894
hallitusneuvos Jaana Heikkinen, (09) 160 28628, 040 356 5670 (lehdistön kontaktihenkilö Luxemburgissa)