Suomi ja Viro keskustelivat liikenneyhteistyön edistämisestä

Tiedote 09.03.2022 18.45 fi en

Suomen ja Viron liput (Kuva: Shutterstock)

Suomen liikenne- ja viestintäministeriön, Viron talous- ja viestintäministeriön sekä Helsingin ja Tallinnan kaupunkien edustajat keskustelivat maiden välisistä liikennekysymyksistä 9.3.2022.

Yhteistyöstä on sovittu 26.4.2021 allekirjoitetulla Suomen ja Viron välisellä yhteisymmärryspöytäkirjalla (Memorandum of Understanding, MoU). Se mahdollistaa liikennealan yhteistyön ja tiedonvaihdon valtioiden välillä suurten liikennehankkeiden edistämiseksi.

Keskustelu käytiin Suomen liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Sabina Lindströmin ja Viron talous- ja viestintäministeriön alivaltiosihteeri Ahti Kuninkaan johdolla. Tapaamisessa keskusteltiin Suomen ja Viron sekä Helsingin ja Tallinnan ajankohtaisista liikennehankkeista, esiteltiin Suomen valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, Viron liikenteen ja liikkumisen yleissuunnitelmaa, Rail Baltica -hankkeen tilannetta. Lisäksi keskusteltiin maiden näkemyksistä EU:n TEN-T-asetusehdotukseen (Trans-European Transport Network) sekä yhteistyön jatkamisesta maiden ja pääkaupunkien välillä. Myös Viron ja Suomen välisen kiinteän yhteyden (tunnelin) tilannetta käsiteltiin kansallisten liikennesuunnitelmien, sääntelyn ja maankäyttöpäätösten näkökulmasta.

Mitä seuraavaksi?

Keskusteluita on tarkoitus järjestää säännöllisesti liikennealan ajankohtaisista asioista yhdessä Helsingin kaupungin, Viron talous- ja viestintäministeriön ja Tallinnan kaupungin kanssa. Seuraava tapaaminen järjestetään Virossa.

Lisätietoja:

Suomen liikenne- ja viestintäministeriö

yksikön johtaja Timo Kievari, +358 295 342 620, timo.kievari@gov.fi

Viron talous- ja viestintäministeriö

johtava asiantuntija Eva Killar, +372 6256 485, eva.killar@mkm.ee