null Suomi kannattaa lentoliikenteen päästökaupan jatkamista nykyisessä laajuudessa

Suomi kannattaa lentoliikenteen päästökaupan jatkamista nykyisessä laajuudessa

Uutinen 09.03.2017 13.50 fi sv en

Lentokone taivaalla (Kuva: Rodeo)

Euroopan komissio julkaisi asetusehdotuksen päästökauppadirektiivin muuttamisesta lentoliikenteen osalta 3. helmikuuta 2017. Ehdotuksessa esitetään, että päästökauppa jatkuisi vuosina 2017-2020 samoilla säännöillä kuin vuosina 2013-2016. Valtioneuvosto antoi asiasta kirjelmän eduskunnalle 9. maaliskuuta 2017.

Suomi pitää hyvänä asetusehdotuksen linjaa, jonka mukaan päästökauppaa sovellettaisiin jatkossakin vain Euroopan talousalueen sisäisiin lentoihin. Jos rajausta ei jatketa, päästökauppa laajenisi käsittämään talousalueen sisäisten lentojen lisäksi myös talousalueen ja kolmansien maiden väliset lennot.

Päästökaupan laajeneminen vaikeuttaisi merkittävästi kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmä CORSIAn yksityiskohdista sopimista Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestö ICAOssa. Lisäksi Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden lentoliikennesuhteet kolmansiin maihin vaarantuisivat, koska kolmannet maat eivät halua Euroopan unionin yksipuolisilla toimenpiteillä sääntelevän heidän lentoliikennettään.

Asetusehdotuksen mukaan päästöoikeuksien kokonaismäärä olisi 95% vuosien 2004-2006 keskimääräisistä päästöistä.

Komissio on esittänyt myös päästöoikeuksien lineaarisen vähennyskertoimen käyttöönottoa sekä ei-kaupallista, pienimuotoista toimintaa harjoittavien operaattoreiden vapautuksen jatkamista. Suomen näkemyksen mukaan näihin kysymyksiin olisi parempi ottaa kantaa vasta CORSIAn yksityiskohdista sopimisen jälkeen. Suomi voi kuitenkin hyväksyä käsittelyn tässä vaiheessa, jos se ei vaaranna kiireistä aikataulua.

Suomi korostaakin CORSIAn jatkovalmistelun tärkeyttä. Kansainvälisestä hyvitysjärjestelmästä tulisi saada mahdollisimman laaja-alainen, syrjimätön ja ympäristöllisesti tehokas, jotta sen kanssa päällekkäisiä järjestelmiä ei tarvitsisi ylläpitää.

Asetusehdotuksen käsittely on alkanut Euroopan unionin neuvoston ympäristötyöryhmässä. Päästökauppadirektiivin lentoliikennettä koskevan lainsäädännön tulisi olla hyväksytty ja voimassa viimeistään vuoden 2018 alkupuolella.