Suomi kiirehtii selvityksiä laivojen matalarikkisen polttoaineen saatavuudesta

Tiedote 30.04.2010 15.35 fi sv

Suomi tukee Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) tavoitteita siirtyä laivojen matalarikkiseen polttoaineeseen vuonna 2015. Suomi haluaa kuitenkin, että EU:n komissio selvittää matalarikkisen polttoaineen saatavuuden hyvissä ajoin ennen uusien rikkipitoisuusvaatimusten voimaantuloa.

Suomen linjauksesta päätti 30. huhtikuuta kokoontunut EU-ministerivaliokunta. Ahvenanmaa haluaa lisäksi korostaa, että tulevat päätökset eivät saa vaikuttaa kielteisesti merikuljetuksista riippuvaisten saarialueiden tarpeisiin.

Vuonna 2008 Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) hyväksyi MARPOL-yleissopimuksen uudistetun ilmansuojeluliitteen, jonka perusteella muun muassa Itämerellä ja Pohjanmerellä tulisi siirtyä 0,1 prosentin rikkipitoisuuksiin vuonna 2015.

Ilmansuojeluliitteen uudet määräykset vähentävät huomattavasti rikkipäästöjen ja pienhiukkasten haitallisia terveysvaikutuksia. Muut liikennemuodot ovat siirtyneet matalarikkisen polttoaineen käyttöön jo viime vuosikymmenellä.

Suomi pitää tärkeänä, että ennen uusien päästösäännösten voimaatuloa on varmistettu matalarikkisen polttoaineen riittävä saatavuus. On myös pidettävä huolta siitä, ettei ratkaisu aiheuta kohtuuttomia hintapaineita merikuljetuksiin eikä johda tavarakuljetuksen siirtymiseen pois merireiteiltä takaisin maapuolelle, mikä olisi vastoin EU:n liikenne- ja ympäristöpoliittisia tavoitteita.

Uusien ympäristöstandardien haasteeseen tullaan vastaamaan myös edistämällä merenkulun ympäristöteknologian kehittämistä.

Ylijohtaja Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28 28013, 040 754 9871