null Suomi liikenneneuvostossa: Yrittäjäkuljettajien työaikasäätelyn käsittelyä jatkettava

Suomi liikenneneuvostossa: Yrittäjäkuljettajien työaikasäätelyn käsittelyä jatkettava

Tiedote 24.06.2010 17.36 fi

EU:n liikenneministerineuvosto kokoontui 24. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edusti suurlähettiläs Marja Rislakki.

Euroopan parlamentin viimeviikkoinen päätös ottaa myös raskaan liikenteen yrittäjäkuljettajat mukaan työaikasääntelyn piiriin oli esillä kokouksessa. Euroopan komissio kertoi päätöksen johdosta harkitsevansa ehdotuksen poisvetämistä. Komissio oli ehdottanut yrittäjäkuljettajien jättämistä pysyvästi työaikasääntelyn ulkopuolelle.

Suomi ilmaisi pettymyksensä parlamentin päätökseen ja korosti, että asian käsittelyn jatkaminen on tärkeää. Suomi muistutti, että neuvosto on tukenut komission ehdotusta. Suomi painotti, että yrittäjyyden edistäminen on tärkeää. Kuljetusalan työaikarajoitus merkitsisi yrittäjyyden rajoittamista tavalla, jota ei missään muussa yritystoiminnassa sovelleta.

Suomen puheenvuoroa tukivat Saksa, Yhdistynyt Kuningaskunta, Alankomaat, Ruotsi ja Tsekki.

Komissio totesi ottavansa huomioon jäsenvaltioiden esittämät kannat asian jatkokäsittelyä harkitessaan, mutta painotti tilanteen olevan erittäin vaikea.


Tuhkapilven jälkitoimet edenneet odotetusti

Komissio raportoi neuvostolle tuhkapilvikriisin jälkeisistä toimenpiteistä. Komissio kertoi, että riskin arviointiin ja hallintaan liittyviä yhteisiä eurooppalaisia menettelyitä pyritään kehittämään edelleen. Komissio kertoi, ettei sen arvioitavana ole yhtään valtiontukea koskevaa päätöstä kriisin johdosta eikä se ole antamassa suuntaviivoja valtiontukikysymyksistä.

Suomi esitti eräiden muiden jäsenvaltioiden tavoin komissiolle toiveen, että se arvioisi tuhkapilvikriisin pitkän tähtäimen vaikutuksia lentoliikenteen päästökauppaan.


Liikennepolitiikalla roolinsa EU2020-strategian tukemisessa

Neuvostossa käydyssä keskustelussa korostettiin liikennesektorin roolia EU2020-strategian tavoitteiden toteuttamisessa. Useat jäsenvaltiot katsoivat, että EU2020-strategian ja tulevan liikennepolitiikan valkoisen kirjan tavoitteiden tulisi tukea toisiaan.

Suomi korosti toimivan logistiikan merkitystä ja toivoi konkreettisia linjauksia liikennejärjestelmän kehittämiseen. Suomi katsoi, että infrastruktuurin kehittämisellä ei yksin ratkaista liikenteen haasteita, vaan tähän tarvitaan monipuolisia keinoja, kuten älyliikenteen ratkaisuja. Liikennesektorin tulee myös olla tiiviisti mukana päättämässä konkreettisista toimenpiteistä koskien EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteita. Suomi korosti EU:n ja kolmansien maiden yhteyksien huomioimista EU:n liikennepolitiikassa ja nosti esiin Pohjois-Euroopan liikennereittien merkityksen.


Lisätietoja:
ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 040 754 9871, etunimi.sukunimi@lvm.fi
ylitarkastaja Hannu Laurikainen, p. 040 0969293, etunimi.sukunimi@lvm.fi