Takaisin

Suomi luopumassa kauppalaivojen päälliköitten kansalaisuusvaatimuksesta

Suomi luopumassa kauppalaivojen päälliköitten kansalaisuusvaatimuksesta

Tiedote 30.05.2007 13.22 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee lainmuutosta, jonka mukaan Suomen lipun alla purjehtivan kauppa-aluksen päällikön ei enää tarvitsisi olla Suomen kansalainen. Tarkoituksena on saattaa Suomen merilaki vastaamaan Euroopan unionin lainsäädäntöä.

Lainmuutoksen jälkeen suomalaisen kauppa-aluksen päällikkönä voisi toimia Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan kansalainen. Käytännössä hänen olisi kuitenkin yhä osattava suomea tai ruotsia.

Euroopan komissio on katsonut, että päälliköitten kansalaisuusvaatimus estää työntekijöiden vapaan liikkumisen ja on siksi EU:n perusperiaatteitten vastainen. Kansalaisuusvaatimus on komission mielestä perusteltu vain tapauksissa, joissa päällikön työtehtäviin kuuluu huomattavaa julkisen vallan käyttöä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt merilain muutosesityksen laajalle lausuntokierrokselle. Lausuntoa pyydetään merenkulkualan viranomaisilta ja etujärjestöiltä, takarajana on 12. kesäkuuta.

Hallitus pyrkii saamaan lainmuutoksen voimaan mahdollisimman pian.Lisätietoja:
merenkulkuneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491 tai 040 572 0166
ylitarkastaja Une Tyynilä, puh. (09) 160 28662 tai 0400 183 795