Suomi ratifioi painolastivesisopimuksen

Uutinen 08.09.2016 13.32 fi sv en

Laivoja merellä (Kuva: LVM)

Suomi on ratifioinut Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vuonna 2004 hyväksymän laivojen painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen. Vahvistusasiakirja toimitettiin IMOn pääsihteerille Kitack Limille 8. syyskuuta.

Yleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun 30 valtiota ja 35 prosenttia maailman tonnistosta on sopimuksen piirissä.

Suomen ratifioinnin myötä ehtojen arvioidaan olevan lähellä täyttymistä, ja yleissopimus voisi tulla voimaan syksyllä 2017. IMO tekee tonnistoa koskevan tarkistuslaskennan syyskuuna aikana, mikä ratkaisee aikataulun yleissopimuksen voimaantulolle.

Voimaantulo tarkoittaa sitä, että ulkomaanliikenteessä kulkeviin laivoihin tulee lähtökohtaisesti asentaa painolastivesien käsittelylaitteistot. Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa on vuonna 2013 päätetty, että käsittelylaitteistojen asennukset tulee tehdä viiden vuoden kuluessa yleissopimuksen voimaantulosta, eli vuoteen 2022 mennessä.