Suomi ryhtyy keventämään katsastussäädöksiä

Tiedote 08.12.2016 14.04 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee katsastuslainsäädännön uudistamista. Säädöksistä on tarkoitus poistaa Suomessa nyt voimassa olevia kansallisia lisäsäädöksiä. Tämä merkitsee muun muassa määräaikaiskatsastusten välin pitenemistä.

Suomessa edellytetään tällä hetkellä EU:n katsastusdirektiiviä tiheämpää katsastusaikaväliä. Lisäksi katsastusvelvollisuus koskee meillä myös jarrullisia kevytperävaunuja, nelipyöriä sekä kevyitä nelipyöriä.

Nyt valmisteltavassa uudistuksessa kevyiden ajoneuvojen, kuten henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastuksen katsastusaikaväliä muutettaisiin siten, että ensimmäinen katsastus olisi viimeistään neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta, sen jälkeen kahden vuoden välein kunnes auto on ollut käytössä kymmenen vuotta. Yli kymmenvuotiaat autot katsastettaisiin vuoden välein.

Samalla mahdollistettaisiin myös niin sanottu rullaava katsastus. Ajoneuvon katsastusajankohta ei olisi enää sidottu tiukasti käyttöönottopäivään tai rekisteritunnuksen viimeiseen numeroon, jolloin katsastusajankohtaa voisi muuttaa mieleisekseen.

Jatkossa luvanvaraisessa liikenteessä käytettävät traktorit tulisi katsastaa ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Muutoksella saatettaisiin voimaan direktiivin vaatimus katsastaa sellaiset traktorit, joita käytetään muussakin tarkoituksessa kuin maa-, puutarha- tai metsätaloudessa, maanviljelyssä tai kalataloudessa.

Moottoripyörille ei olla esittämässä katsastusvelvoitetta, vaan niiden liikenneturvallisuutta pyritään edistämään vaihtoehtoisilla tavoilla.

Katsastuslainsäädännön uudistamista on tarkoitus jatkaa hankkeen toisessa vaiheessa. Tuolloin olisi tarkoitus tarkastella laajemmin eri ajoneuvoluokkien, kuten museoautojen, jarrullisten perävaunujen ja mopoautojen katsastusvelvoitteita.

Luonnokset uusiksi säädöksiksi on lähetetty lausuntokierrokselle, joka päättyy 13. tammikuuta 2017. Muutos tukee hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Lakiuudistuksesta järjestetään kuulemistilaisuus liikenne- ja viestintäministeriössä perjantaina 16.12.2016 klo 9-10.

Lisätietoja

yksikön johtaja Laura Eiro, 0295 34 2668

ylitarkastaja Joel Karjalainen, 0295 34 2028

erityisasiantuntija Erik Asplund, 0295 34 2277