Svavelhalten i fartygsbränslen 2015: Renare bränsle höjer fraktkostnaderna

Uutinen 14.04.2009 16.58 fi sv

Enligt en utredning som kommunikationsministeriet låtit göra kommer fartygens bränslekostnader och därmed också fraktkostnaderna att stiga betydligt då fartygen på Östersjön och Nordsjön år 2015 övergår från den nuvarande tunga brännoljan till renare lätta bränslen.

De nya gränserna för svavelhalten baserar sig på ett beslut från Internationella sjöfartsorganisationen IMO. Man bör dock ha vissa förbehåll beträffande uppskattningen av prisutvecklingen för bränslet, eftersom prisbildningen är förbunden med stor osäkerhet.

Utredningen gjordes åt ministeriet av Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscenter vid Åbo universitet.