null Taajuushuutokaupan aikataulua nopeutetaan - lakiluonnos lausuntokierrokselle

Taajuushuutokaupan aikataulua nopeutetaan - lakiluonnos lausuntokierrokselle

Tiedote 24.04.2012 11.30 fi en

4G-käyttöön osoitetun 800 megahertsin taajuusalueen huutokauppojen valmistelu etenee. Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen huutokauppalaiksi.

Huutokauppa on tarkoitus toteuttaa alun perin kaavailtua aikaisemmin. Prosessi käynnistettäisiin ehdotuksen mukaan vielä vuoden 2012 aikana siten, että toimiluvat julistettaisiin haettavaksi lain tultua voimaan ja varsinainen huutokauppa järjestettäisiin jo alkuvuodesta 2013.

- Lakiluonnoksessa esitettävät toimilupaehdot ja aikataulu tarkoittavat sitä, että 4G-verkot ovat vuoteen 2019 mennessä käytännössä koko Manner-Suomen väestön ulottuvilla, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru toteaa.

Kiurun mukaan nyt syntyvät neljännen sukupolven matkaviestinverkot mahdollistavat toden teolla internet-palvelujen hyödyntämisen langattomasti koko maassa. 4G-verkkoja on tällä hetkellä vain suurimmissa taajamissa.

Myynnissä on yhteensä 2x30 megahertsiä taajuuksia, ja ne huutokaupataan 2x5 megahertsin taajuuskaistapareissa. Taajuuksille asetetaan lähtöhinta, jolla valtio saa huutokaupasta vähintään 100 miljoonan euron tulot. Suhteutettuna 20 vuotta kestävään toimilupakauteen summa olisi vain noin yhden promillen teleyritysten vuosittaisesta liikevaihdosta. Summa maksettaisiin valtiolle viiden vuoden aikana.

Huutokaupattava 800-alue on kustannustehokas. Yhdellä tukiasemalla pystytään peittämään vähintään viisi kertaa suurempi alue kuin vuonna 2009 huutokaupatun 2,6 gigahertsin taajuusalueen tukiasemalla. Peittoalue on suurempi myös verrattuna 900-alueen laajakaistaiseen tukiasemaan.

Huutokaupan yhtenä tavoitteena onkin laajentaa mobiililaajakaistan saatavuutta erityisesti haja-asutusalueilla.

Taajuuspoliittisen periaatepäätöksen mukaisesti huutokaupalla myönnettäviin toimilupiin liitetään ehtoja siitä, kuinka kattaviksi ja missä aikataulussa verkot on rakennettava. Tällä varmistetaan se, että uudet 4G-verkot rakennetaan riittävän nopeasti.

Yhdelle taajuuksista asetettaisiin ehto, että verkon on katettava 95 prosenttia Manner-Suomen väestöstä kolmen vuoden ja 99 prosenttia viiden vuoden kuluessa toimilupakauden alkamisesta. Muiden taajuuksien kattavuuden tulisi olla 97 prosenttia viidessä vuodessa.

Taajuushuutokaupasta on tarkoitus tehdä pysyvä käytäntö. Työn alla oleva sähköisen viestinnän lainsäädännön uudistus - tietoyhteiskuntakaari - valmisteltaisiin siten, että huutokauppamenettelyä voitaisiin käyttää myös jatkossa myönnettäessä toimilupia erityisesti uusille taajuusalueille.

Taajuuksien myöntäminen huutokaupalla on ollut käytäntönä jo pitkään monissa Länsi-Euroopan maissa. Ennen vuoden 2009 kokeiluhuutokauppaa Suomi oli Länsi-Euroopan viimeinen maa, jossa toimilupien myöntämiseen käytettiin puhtaasti viranomaisharkintaan perustuvaa menettelyä ilman merkittäviä maksuja.

Lakiluonnos on lausuntokierroksella toukokuun puoliväliin saakka.

Lisätietoja

erityisavustaja Kalervo Haverinen, 050 331 6914
Viestintämarkkinat-yksikön päällikkö Olli-Pekka Rantala, 050 344 3400
neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, 040 772 7643