null Taajuushuutokauppaa kokeillaan – uutena piirteenä käyttöoikeuden siirrettävyys

Taajuushuutokauppaa kokeillaan – uutena piirteenä käyttöoikeuden siirrettävyys

Tiedote 26.03.2009 13.10 fi sv en

Suomessa aiotaan kokeilla pääasiallisesti langattomaan laajakaistaan varattujen radiotaajuuksien huutokauppaa 2500-2690 megahertsin taajuusalueella.

Huutokauppa olisi tarkoitus toteuttaa marraskuussa 2009 ja toimiluvat myönnettäisiin korkeintaan 20 vuodeksi. Keskeisenä periaatteena on se, että toimiluvan haltija voisi halutessaan myydä tai vuokrata huutokaupassa voittamansa käyttöoikeuden eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Tähän tarvittaisiin kuitenkin valtioneuvoston hyväksyntä.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 26. maaliskuuta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Esityksen tavoitteena on edistää kilpailua ja varmistaa taajuuksien tehokas käyttö.

Taajuudet alueilla 2570-2620 megahertsiä huutokaupattaisiin yhtenä 50 megahertsin suuruisena taajuuskaistana. Alueilla 2500-2570 ja 2620-2690 megahertsiä huutokaupataan yhteensä 14 kappaletta 2 x 5 megahertsin suuruisia taajuuskaistapareja.

Lakiesityksen mukaan taajuuksia voidaan myöntää enintään 50 megahertsiä yritystä tai yhteisöä kohden. Tällä pyritään estämään taajuuksien hallinnan keskittyminen, ja taajuuksia riittäisi vähintään neljälle eri yritykselle.

Huutokauppaan ilmoittautuneelta yritykseltä tai yhteisöltä perittäisiin 50 000 euron osallistumismaksu Viestintäviraston hallinnollisten kustannusten kattamiseksi.

Lakiesityksessä taajuuksien lähtöhinnaksi asetetaan 15 000 euroa yhtä megahertsiä kohden. Huutokaupassa järjestettäisiin yksi tai useampia kierroksia nousevin tarjouksin. Toimilupa myönnettäisiin yritykselle tai yhteisölle, joka tekee huutokaupan kohteesta korkeimman hyväksytyn tarjouksen, jollei lupaviranomaisella ole erityisen painavia perusteita epäillä toimiluvan myöntämisen vaarantavan kansallista turvallisuutta.

Aiemmin taajuuksien käyttöoikeuksia ei ole myyty, ja nytkin kyseessä on kokeilu.

- Hallitus on sitoutunut kehittämään radiotaajuuksien käyttöä joustavampaan ja tehokkaampaan suuntaan. Esityksellä halutaan saada kokemuksia huutokauppamenettelyn soveltumisesta suomalaisille viestintämarkkinoille osana kansallista laajakaistastrategiaa, viestintäministeri Suvi Lindén toteaa.

Lisätietoja

viestintäverkkoyksikön päällikkö Juhapekka Ristola, puh. 0400 788 530
neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, puh. (09) 160 28608 tai 040 772 7643