Takaisin

Takseille suositus laatujärjestelmäksi

Takseille suositus laatujärjestelmäksi

Tiedote 01.04.2005 11.21 fi

Taksialalle suositellaan laatujärjestelmää, joka takaisi asiakkaalle hyvän ja odotusten mukaisen palvelun peruslaadun. Lisäksi laatujärjestelmä auttaa alalle tulevia kuljettajia ja yrittäjiä omaksumaan alan laatustandardit.

Peruskriteerit on tarkoitettu kaikille kuljettajille, mutta laajempi laatujärjestelmä koskisi tilauskeskuksia, paikallisten yrittäjien keskinäistä yhtiötä tai paikallisyhdistystä.

Suositus on syntynyt liikenne- ja viestintäministeriön ja Suomen Taksiliiton yhteistyönä. Suosituksessa annetaan ohjeet laatujärjestelmän laatimiseen. Missään muussa maassa ei ole käytössä taksien laatujärjestelmää, eikä suoraa mallia ollut käytettävissä suositusta tehtäessä.

Laatujärjestelmän perustana on alan peruslaadun eli minimitason määritys. Perusvaatimukset koskisivat kaikkia alalla toimivia yrittäjiä, mutta niiden noudattaminen olisi tässä vaiheessa vapaaehtoista. Laatukriteerien pakollisuus edellyttäisi lainsäädännön muuttamista.

Järjestelmä on räätälöity taksialalle ja siinä on otettu huomioon Suomen taksiliikenteen erityispiirteet. Taksiala poikkeaa muista toimialoista, mutta myös alan sisällä on suuria keskinäisiä eroja.

Esimerkiksi asiakasrakenne maaseudun harvaan asutuilla alueilla ja suurissa kaupungeissa eroaa suuresti toisistaan. Asiakkaina on sekä yksityishenkilöitä, yrityksiä että julkisyhteisöjä. Palvelut vaihtelevat koulukyydeistä juhlaväen kuljetuksiin ja vammaisten kuljetuksista vanhusten ruokapalveluun, lentokenttäkuljetuksiin ja muihin erityispalveluihin. Eri alueilla ja eri palveluissa asiakkaiden laatukriteerit ovat hyvin erilaiset, joskin yhteisiäkin piirteitä voidaan tunnistaa.

Suosituksessa esitetään 16 laadun peruskriteeriä, jotka koskevat palvelua turvallisuudesta aina kalustoon ja tekniikkaan saakka.

Laatujärjestelmää toteuttamaan ehdotetaan perustettavaksi taksialan laatukeskus, jonka tehtävänä olisi järjestää koulutusta, tarjota konsultointipalvelua, pitää yllä tietopankkia eri alueiden ratkaisuista ja lopulta sertifioida paikalliset järjestelmät.

Taksialan laatujärjestelmän kehittäminen. Suositus. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 25/2005. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005.

Lisätietoja

ylitarkastaja Irja Vesanen-Nikitin, puh. (09) 160 28544
viestintäjohtaja Nina Nizovsky, Suomen Taksiliitto, puh. 0400 428 994