Taksiliikenteen taksoihin korotuksia

Tiedote 23.06.2010 14.27 fi sv

Taksiliikenteen enimmäishinnat nousevat. Hallitus päätti enimmäishintoja koskevan asetuksen sisällöstä torstaina 23. kesäkuuta. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2010, jolloin se korvaa aiemman asetuksen taksitaksasta.

Muutoksen tavoitteena on, että taksiliikenteen hinnat vastaisivat palvelusta syntyviä kustannuksia niin, että hintoihin sisältyisi kohtuullinen voitto. Taksien enimmäiskuluttajahintoja ehdotetaan nostettavaksi keskimäärin 4,1 prosenttia ja invataksiliikenteessä 3,5 prosenttia siten, että korotus kohdistuisi matkan pituuden perusteella korvattavaan ajomatkamaksuun ja sen osalta tasaisesti eri taksaluokkiin. Korotus vastaa nykyistä kustannustason nousua.

Esitetyn suuruinen taksankorotus merkitsee kokonaisuudessaan julkishallinnolle, eli valtiolle, kunnille ja Kelalle arviolta noin 12 miljoonan euron lisäkustannuksia vuositasolla. Julkishallinnon osuus taksiliikenteen kokonaisliikevaihdosta 793 milj. euroa oli vuonna 2007 noin 279,7 miljoonaa euroa eli 35,3 prosenttia.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474, 040 837 8794
Tarkastaja Harri Uusnäkki, puh. (09) 160 28547, 0440 561 785