null Taksiliikenteen taksoihin korotuksia

Taksiliikenteen taksoihin korotuksia

Tiedote 30.06.2011 13.19 fi

Taksiliikenteen enimmäishinnat nousevat. Hallitus päätti enimmäishintoja koskevan asetuksen sisällöstä torstaina 30. kesäkuuta. Asetus tulee voimaan 1. heinäkuuta 2011, jolloin se korvaa aiemman asetuksen taksitaksasta.

Muutoksen tavoitteena on, että taksiliikenteen hinnat vastaisivat palvelusta syntyviä kustannuksia niin, että hintoihin sisältyisi kohtuullinen voitto.

Taksien enimmäiskuluttajahintoja ehdotetaan nostettavaksi keskimäärin 3,2 - 3,4 prosenttia. Lisäksi avustamislisää voi jatkossa periä myös liikkumisesteisen matkustajan noutamisesta tai viemisestä rakennuksen portaikossa. Tämä niin sanottu porrasvetokorvaus on jatkossa 29 euroa.

Esitetyn suuruinen taksankorotus merkitsee kokonaisuudessaan julkishallinnolle, eli valtiolle, kunnille ja Kelalle arviolta noin 12 miljoonan euron lisäkustannuksia vuositasolla. Julkishallinnon osuus taksiliikenteen kokonaisliikevaihdosta eli 917 miljoonasta eurosta oli vuonna 2009 noin 348 miljoonaa euroa eli 38 prosenttia.


Lisätietoja:

hallitusneuvos Silja Ruokola, puh. (09) 160 28367, 040 580 0894
hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, puh. (09) 160 28544, 040 544 9673