Taksivalaisimen pakollisuudesta luovutaan

Uutinen 17.05.2018 14.19 fi

Parkkipaikka takseille. (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Taksivalaisinta ei jatkossa edellytetä enää pakollisena varusteena taksiliikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa. Valtioneuvosto antoi asetuksen ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 50 pykälän kumoamisesta 17.5.2018. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. 

Muutos johtuu siitä, että 1.7.2018 voimaan tulevan liikennepalvelulain myötä voi syntyä sellaisia palveluita, joissa taksivalaisimen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista tai tarpeellista.
 
Lisäksi valtioneuvosto antoi asetuksen tieliikenneasetuksen muuttamista. Sen mukaan taksivalaisin tai koulukyytikilpi ovat jatkossakin edellytyksenä sille, että ajoneuvoa pidetään liikennemerkeissä  tarkoitettuna taksina. Ilman taksivalaisinta ajoneuvo ei saa käyttää esimerkiksi takseille sallittua linja-autokaistaa.