null Tampereen kaupunkiseudulle uusi aiesopimus vauhdittamaan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua

Tampereen kaupunkiseudulle uusi aiesopimus vauhdittamaan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua

Tiedote 07.02.2013 11.31 fi

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja valtio ovat solmineet 7. helmikuuta maankäytön, liikenteen ja asumisen (MAL) aiesopimuksen vuosille 2013-2015. Sopimuksen tavoitteena on tukea Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaisuutta, yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, kestävän kasvun periaatteiden toteutumista sekä tukea kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun ja toteutuksen yhteistyötä alueella.

Sopimuksen allekirjoittivat asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru, liikenneministeri Merja Kyllönen ja kahdeksan kaupunkiseudun kuntaa: Tampere, Lempäälä, Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Lisäksi mukana ovat Liikennevirasto, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Sopimuksella halutaan varautua erityisesti väestönkasvuun, monipuolistaa asuntotuotantoa, kehittää keskusta-alueita ja liikkumisen tapoja alueella. Lisäksi sopimuksen läpileikkaavina tavoitteina ovat energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksen hillintä. Kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaa uudistetaan niin, että asuntoja, työpaikkoja ja palveluja suunnataan erityisesti uuden kaupunkiraitiotien ja lähijunaliikenteen lähialueille. Kunnat parantavat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä sekä lisäävät yhteistyötä raja-alueiden kehittämisessä.

"Tampereen kaupunkiseutu on tärkeä kasvukeskus. Tiivistä yhteistyötä tarvitaan, jotta seudulle saadaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja sekä toimiva joukkoliikenne ja palveluverkko niin alueen nykyisille kuin uusille asukkaille", sanoo asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Tavoitteena on rakentaa seudulla keskimäärin 3100 uutta asuntoa vuosittain. Näistä 20 prosenttia toteutetaan kohtuuhintaisena vuokra-asuntotuotantona, joka sisältää sekä ARA-rahoituksella toteutettavan vuokra-asuntotuotannon (noin 90 %) että sellaisen kuntien oman vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon, jonka vuokrataso on ARA-tasoa (noin 10 %).

"Liikennejärjestelmää tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena ja osana ympäröivää yhteiskuntaa. MAL-aiesopimus on hieno esimerkki siitä, miten eri osapuolet toimivat yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Valtio jatkaa omalta osaltaan joukkoliikenteen kehittämistä suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuella ja pyrkii laajentamaan tätä tukea myös keskisuurille kaupunkiseuduille", toteaa liikenneministeri Merja Kyllönen.

Aiesopimus on jatkoa Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion väliselle aiesopimukselle, joka solmittiin vuosille 2011-2012. Sen toteutumista seuraamaan asetetaan seurantaryhmä, jonka tehtävänä on arvioida toimenpiteiden edistymistä ja vaikuttavuutta.

Lisätietoja
Rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö, puh. 040 506 1168, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Neuvotteleva virkamies Katariina Myllärniemi, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 0295 34 2759, etunimi.sukunimi@lvm.fi
Asunto- ja viestintäministeri Kiurun erityisavustaja Jouni Parkkonen, ympäristöministeriö, puh. 040 176 1304, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Liikenneministeri Kyllösen erityisavustaja Sarianne Hartonen, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 0295 342 325, etunimi.sukunimi@lvm.fi