null Tapaturmapäivä perjantai 13.1. kannustaa kiireettömyyteen

Tapaturmapäivä perjantai 13.1. kannustaa kiireettömyyteen

Uutinen 12.01.2017 14.10 fi

Tapaturmapäivän kuvituskuva (Kuva: www.tapaturmapaiva.fi)

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Kiire on yksi tapaturmille altistavista tekijöistä. Perjantaina 13. tammikuuta järjestettävä Tapaturmapäivä kiinnittää huomiota kiireeseen ja sen aiheuttamiin tapaturmiin.

Kiire heikentää keskittymiskykyä ja lisää riskinottoa niin kotona, töissä kuin liikenteessä. Liikenteessä kiire johtaa muun muassa turvaväleistä tinkimiseen ja liikennesääntöjen laiminlyöntiin. Kiirehtimisen riskit ovat paljon suuremmat kuin säästyneestä ajasta mahdollisesti saatu hyöty.

Tapaturmapäivän sivuilla annetaan vinkkejä ja tietoa tapaturmien ehkäisystä sekä kiireen hallinnasta. Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, aina vuoden jonain perjantaina 13. päivä.

Tapaturmapäivä –kampanjassa ovat mukana Finanssialan Keskusliitto, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Onnettomuustutkintakeskus, Puolustusvoimat, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Suomen Punainen Risti, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus.