Täsmällisemmät säännöt moottorikelkan ja maastoajoneuvon käyttöön tiellä

Tiedote 12.10.2006 13.39 fi

Oikeus ajaa maastoajoneuvolla tilapäisesti muuallakin kuin maastossa täsmentyy ja laajenee hieman. Moottorikelkoilla ja muilla maastoajoneuvoilla saa marraskuusta lähtien ajaa suoraan maastosta esimerkiksi huoltoasemalle ja yleiselle pysäköintialueelle.

Siirtyminen näille alueille kauempaa pitkin yleiselle liikenteelle tarkoitettua tietä ei edelleenkään ole mahdollista. Teiksi katsottavilla moottorikelkkareiteillä saa ajaa kuten ennenkin.

Valtioneuvosto muutti maastoajoneuvojen käyttöä koskevaa asetusta 12. lokakuuta. Muutokset tulevat voimaan 1. marraskuuta.

Tähän saakka tiellä ajaminen on ollut sallittua tilapäisesti vain tien tai sillan ylityksissä ja silloin, kun maastossa liikkuminen on kohtuuttoman vaikeaa.

Uusi säädös selkiyttää nykyistä tilannetta ja asetuksen tulkintaa. Ääritapauksissa kuljettajat ovat katsoneet tilapäisen tienkäytön tarkoittavan kaikkea satunnaista tiellä ajamista.

Aiempi säädöksissä ollut maininta oikeudesta "muutoinkin tilapäisesti" käyttää tietä poistetaan. Jatkossa tilapäinen käyttö on sallittu vain säädöksissä erikseen määritellyissä tilanteissa.

Valvonnan selkiyttämistä vaatii myös voimakkaasti lisääntynyt maastoliikenne. Matkailupalveluina tarjottavat moottorikelkka- ja mönkijäajelut halutaan edelleenkin ohjata moottorikelkkareiteille ja maastoliikenteen käyttöön osoitetuille alueille.


Lisätietoja

ylitarkastaja Maria Rautavirta, puh. (09) 160 28577 tai 040 749 6272