null Tavarankuljetuslakiin esitetään muutoksia harmaan talouden estämiseksi

Tavarankuljetuslakiin esitetään muutoksia harmaan talouden estämiseksi

Tiedote 21.06.2012 08.42 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille esityksen kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamiseksi. Esityksellä on tarkoitus torjua harmaata taloutta.

Ministeriön esityksen mukaan harmaata taloutta estettäisiin lisäämällä yritysten vastuuta ja tehostamalla viranomaisten valvontaa.

Esityksessä ammattimaisen kuljetuksen tilaajan vastuuta laajennettaisiin. Kuljetussopimusta ei saisi tehdä jos kuljetuksen hinnan perusteella olisi selvää, että kuljetuksen suorittaja ei täytä lain velvoitteita esimerkiksi verojen ja työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamisesta. Tilaajan vastuu koskisi yli 500 euron arvoisia kuljetussopimuksia. Tilaajan vastuun noudattamisen valvonta kuuluisi poliisille ja ELY-keskuksille.

Lisäksi ministeriö ehdottaa, että liikennelupaehtoja kiristettäisiin. Lupa voitaisiin peruuttaa jos luvanhaltija on laiminlyönyt työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamista tai muiden työsuhde-etuuksien suorittamisen.

Ministeriö esittää liikennelupaviranomaisten tekemien tarkastusten lisäämistä. Liikennelupaviranomaisen olisi vuosittain tarkistettava, että liikenneluvan saamisen ehdot ovat yhä voimassa. Verohallinnon harmaan talouden yksikölle annettaisiin oikeus ilmoittaa lupaviranomaisille luvan peruuttamiseen liittyviä tietoja. Lisäksi poliisille annettaisiin oikeus etsiä ajoneuvosta luvattoman liikenteen todistavaa asiakirjaa.

Ministeriön esityksessä myös selkeytettäisiin liikennelupapakkoa. Lupapakko laajennettaisiin liikennetraktoreiden lisäksi muihin traktoreihin. Lupaa ei kuitenkaan vaadittaisi lumen kuljettamiseen tai maa- metsä-, eläin tai kalatalouden kuljetuksiin.

Maanrakennusurakan yhteydessä tapahtuvat kuljetukset tulisivat liikennelupapakon piiriin pois lukien kuljetukset, jotka koskevat urakan yhteydessä käsitellyn maa-aineksen kuljettamista. Nykyisin lupapakko koskee sellaisia urakkaan liittyviä kuljetuksia, joissa kuljetuksen osuus on 30 prosenttia. Tämän prosentti osuuden valvonta on osoittautunut liian vaikeaksi ja se ehdotetaan poistettavaksi.

Esityksen lausuntoaika päättyy 7. elokuuta. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alussa. Liikennelupapakon laajentamisen kuitenkin vasta heinäkuusta 2013 lukien.

Harmaan talouden torjunta on hallituksen yksi merkittävimmistä hankkeista. Harmaan talouden määrästä tieliikenteessä on esitetty arvioita eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2010 tilaamassa selvityksessä. Vuonna 2009 tehdyn yrityskyselyn perusteella harmaata taloutta olisi tieliikenteen tavarakuljetuksien kokonaismyynnistä arviolta 10 prosenttia. Ongelmat keskittyvät kyselyjen perusteella erityisesti muuttokuljetuksiin, Itä-Euroopan kuljetuksiin ja rakennusalan kuljetuksiin.

lisätietoja
erityisavustaja Jyri Kuusela, p. 050 339 6911
hallitusneuvos Jorma Hörkkö, p. 0295 34 2503