null Tehokkuus ja oikeudenmukaisuus tulevaisuuden liikenteen kulmakiviä

Tehokkuus ja oikeudenmukaisuus tulevaisuuden liikenteen kulmakiviä

Uutinen 12.06.2012 16.30 fi

- Tehokkuus ja oikeudenmukaisuus ovat tulevaisuuden liikenteen kehittämisen keskeisiä lähtökohtia. Liikennejärjestelmää tulee kehittää niin, että se on koko yhteiskunnan kannalta tehokas ja oikeudenmukainen. Kehittämistä on tarkasteltava niin liikenteen toimivuuden, ympäristön kuin turvallisuudenkin kannalta, totesi Jorma Ollila oikeudenmukaisen ja älykkään liikenteen työryhmän järjestämässä sidosryhmäseminaarissa 12. kesäkuuta.

Seminaarissa käsiteltiin liikenteen oikeudenmukaista hinnoittelua, tiemaksujen tavoitteita ja kansainvälisiä kokemuksia. Työryhmän työ on vasta alussa ja työ jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka. Työryhmää johtaa Jorma Ollila.

Tilaisuuden esitykset ovat saatavilla ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.lvm.fi/tulevaisuuden-liikenne