null Telekommunikationsministrarna diskuterade coronakartläggning

Telekommunikationsministrarna diskuterade coronakartläggning

Tiedote 05.05.2020 18.38 fi sv en

Minister Harakka (Foto: KM)

Vid en videokonferens tisdagen den 5 maj 2020 diskuterade EU:s telekommunikationsministrar bland annat covid-19-appar som ska kartlägga coronasmitta. Vid mötet representerades Finland av kommunikationsminister Timo Harakka.

– Det centrala i den applikation som utvecklas i Finland är att användningen ska bygga på frivillighet. Användningen ska basera sig på personens samtycke och upphöra vid epidemins slut. De uppgifter som applikationen samlar in får lagras högst så länge som det är nödvändigt, betonar minister Harakka.

Finland anser det vara viktigt att mobilapplikationerna är kompatibla mellan medlemsländerna. Datasäkerheten och dataskyddet i applikationerna förutsätts också vara på en hög nivå.

– Jag uppmuntrar EU:s hälsoministrar till ett snabbt samarbete. På EU-nivå bör applikationerna vara så interoperabla som möjligt när gränserna öppnas. Detta kan vara en kritisk faktor för att klara sig ur coronakrisen, säger Harakka.

Ministrarna diskuterade också hur den digitala sektorn effektivt ska kunna påverka återhämtningsfasen efter coronakrisen i EU.

– Under coronaepidemin har digitaliseringen tagit ett enormt steg framåt i och med att till exempel videosamtal, mattjänster som levereras och virtuella evenemang har ökat kraftigt. Behovet av dessa minskar inte heller i fortsättningen. Därför är det nödvändigt att kontinuerligt utveckla kommunikationsnätens funktion, kapacitet och hållbarhet. Det är viktigt att fast optiskt fibernät och 5G-nät främjas parallellt, konstaterar Harakka.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, specialmedarbetare, tfn 050 372 7062