null Televisio- ja radiotoiminnan ääni- ja tekstityspalvelua koskeva asetusmuutos vahvistettiin

Televisio- ja radiotoiminnan ääni- ja tekstityspalvelua koskeva asetusmuutos vahvistettiin

Uutinen 05.01.2017 13.31 fi

Televisio (Kuva: Rodeo)

Valtioneuvosto on vahvistanut ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta aiheutuvan ohjelmatuntikohtaisen kustannuksen sekä ääni- ja tekstityspalvelun osuuksia koskevat kiintiöt seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 5. tammikuuta. Asetus tulee voimaan 9. tammikuuta 2017.

Ääni- ja tekstityspalvelun osuus ohjelmatunneista on valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettävien ohjelmistojen osalta oltava 50 prosenttia ja julkisen palvelun ohjelmistoon kuuluvien suorien lähetysten osalta 100 prosenttia.

Uutena asiana asetuksessa säädetään määräaikaisesta poikkeuksesta, jonka nojalla tekstityspalvelu voidaan julkisen palvelun ohjelmistoon kuuluvien suorien lähetysten osalta toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä vuorokauden kuluessa. Tämän tavoitteena on parantaa televisiolähetysten saatavuutta erityisryhmille tilanteessa, jossa Yle ei pysty täyttämään 100 prosentin velvoitettaan erityisesti suorien lähetysten osalta.

Esityksellä ylläpidetään näkö- ja kuulovammaisten edellytyksiä moniarvoiseen viestintään. Palvelut hyödyttävät myös ikäihmisiä sekä suomen kieltä opiskelevia, kuten maahanmuuttajia.