Televisio- ja teleoperaattoreiden taajuusmaksuja muutetaan

Tiedote 18.05.2010 13.05 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö muuttaa televisio- ja matkaviestinoperaattoreilta perittäviä taajuusmaksuja ministeriön työryhmän maaliskuussa tekemän esityksen pohjalta. Viestintäministeri Suvi Lindén päätti asiasta viime viikolla.

Muutos tarkoittaa matkaviestinoperaattoreille nykyistä halvempia hintoja, kun taas televisiotoimijoiden maksut nousevat.

Muutoksen siirtymäaika on pidempi kuin työryhmä ehdotti. Televisio- ja matkapuhelinoperaattoreiden maksut alkavat muuttua asteittain vuoden 2012 alusta ja muutos on täysimääräisesti voimassa vuoden 2016 alussa.

Säädöstekstin teknisen viimeistelyn jälkeen ministeriö antaa asetuksen taajuusmaksuista syksyllä.

Nykyinen taajuusmaksumalli kohtelee eriarvoisesti taajuuksien eri käyttäjäryhmiä. Televisio- ja radiotoiminnan harjoittajat maksavat kaupallisessa käytössä olevien, teknisiltä ominaisuuksiltaan erittäin arvokkaiden taajuuksien käyttöoikeuksista merkittävästi alhaisempia maksuja kuin matkaviestinoperaattorit.

Matkaviestintaajuuksien vuosittaiset käyttöoikeudet ovat maksaneet yhteensä 3,7-5,2 miljoonaa euroa vuosina 2008-2010. Samana aikana televisio- ja radiotoimintaan käytettävistä taajuuksista on peritty vuosittain yhteensä noin 162 000 euroa.

Erityisesti televisiotoiminnassa käytettävien taajuuksien taajuusmaksut ovat nykyisin erittäin alhaisia, yhteensä vain noin 54 000 euroa vuodessa. Matkaviestinten ja television käyttämät taajuusmäärät ja niiden kaupallinen arvo ovat kuitenkin samaa suuruusluokkaa.

Matkaviestinverkkojen taajuusmaksujen peruskaavan soveltaminen myös televisioverkkojen taajuusmaksuihin korottaa televisiotoimijoiden maksuosuutta arviolta 2,1 miljoonaan euroon. Matkaviestinverkkojen maksuosuus alenee vuoden 2010 noin 5,2 miljoonasta eurosta arviolta noin 3,3 miljoonaan euroon.

Lisätietoja

viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, puh. (09) 160 28585 tai 050 344 3400
neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, puh. (09) 160 28608 tai 040 772 7643