null Television ääni- ja tekstityspalvelut laajenevat

Television ääni- ja tekstityspalvelut laajenevat

Tiedote 11.03.2010 13.35 fi sv

Hallitus esittää muutosta televisio- ja radiotoiminnasta annettuun lakiin. Tavoitteena on lisätä näkö- ja kuulovammaisille tarkoitettuja ääni- ja tekstityspalveluja kaupallisilla ja julkisen palvelun televisiokanavilla.

Nykyisin ääni- ja tekstityspalveluja tarjoaa Yleisradio. Tarjonta perustuu Yleisradion julkisen palvelun tehtävään. Kaupallisilla kanavilla ei vastaavaa velvoitetta ole aikaisemmin ollut.

Lakia muutettaisiin siten, että kuulovammaisten palvelemiseksi tietty osa suomen- tai ruotsinkielisistä ohjelmista tulisi tekstittää. Näkövammaisten palveluja parannettaisiin kuvailutulkkauksella tai muuttamalla suomeksi tekstitettyjen ulkomaisten ohjelmien teksti ääneksi.

Valtioneuvoston asetuksella määriteltäisiin ääni- ja tekstityspalvelulle asteittain nousevat osuudet niin, että vuoteen 2016 mennessä palvelu tulisi liittää 50 prosenttiin kaupallisten kanavien ohjelmista. Kanavat, joiden tulee tarjota ääni- ja tekstityspalvelua, vahvistettaisiin valtioneuvoston asetuksella.

Yleisradion tulisi liittää tekstitys vuoteen 2016 mennessä kaikkiin ohjelmiin, pois lukien musiikkiesitykset sekä lasten- ja urheiluohjelmat.

Lakiesityksen mukaan ääni- ja tekstityspalvelujen tuottamisen kustannukset eivät saisi ylittää yhtä prosenttia kaupallisten kanavien liikevaihdosta.

Sääntelyn ehdotetaan tulevan voimaan vuoden 2011 heinäkuun alusta. Kokemukset muista maista osoittavat, että tekstityspalveluille on suuri kysyntä ja niistä hyötyvät myös normaalikuuloiset. Palvelut auttavat myös esimerkiksi maahanmuuttajien suomen kielen oppimista.


Siirtovelvoitteeseen muutoksia


Hallitus esittää myös televisio-ohjelmien niin sanotun siirtovelvoitteen muuttamista.

Muutos liittyy EU:n yleispalveludirektiiviin. Direktiivissä siirtovelvoite on rajattu yleisen edun mukaisiin ohjelmistoihin, joihin on yhdistetty palveluja, joiden avulla näkö- ja kuulovammaiset voivat seurata ohjelmia.

Siirtovelvoite (must carry) tarkoittaa sitä, että kaapelitelevisioyritys on velvollinen välittämään verkossaan tiettyjen televisiokanavien ohjelmaa. Siirtovelvoitteen alaisesta ohjelmistosta ei kuitenkaan tarvitse maksaa tekijänoikeusmaksuja. Siirtovelvoite on poikkeuksellinen järjestely. Normaalisti kanavien kaapelijakelusta sovitaan lähettäjän ja kaapeliverkon haltijan kesken.

Hallituksen esityksessä siirtovelvoitteeseen kuuluvien kanavien määrää vähennettäisiin. Siirtovelvoitteen piiriin jäisivät edelleen yleisen edun kannalta merkittävät valtakunnalliset televisiokanavat, kuten MTV3 ja Nelonen. Siirto- sekä ääni- ja tekstityspalvelun piirissä olevat kanavat vahvistettaisiin valtioneuvoston asetuksella.

Velvoitteet voitaisiin vahvistaa valtakunnallisille yleiskanaville. Arviointi velvoitteen piiriin tulevista kanavista tehtäisiin valtioneuvoston asetusta annettaessa.

Siirtovelvoite koskisi myös IP-teknologialla toteutettuja kaapelitelevisioverkkoja (IPTV), jos verkko-operaattori tarjoaa kuluttajille päätelaitteen, joka mahdollistaa tv-ohjelmien katselun tavallisella televisiovastaanottimella.

Hallituksen esityksessä uutta siirtovelvoitesääntelyä alettaisiin soveltaa vuoden 2011 heinäkuusta lähtien. Säännös olisi määräaikainen ja se olisi voimassa vuoden 2016 loppuun saakka.

Antenniverkkojen televisiotarjontaan lainmuutos ei vaikuttaisi millään tavalla.


Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, puh. (09) 160 28498 tai 040 509 9757
Hallituksen esitys tiedotteen liitteenä ministeriön verkkopalvelussa osoittessa www.lvm.fi.