Televisionens licensavgift höjs

Tiedote 23.06.2004 00.00 sv

Televisionens licensavgift stiger med 3,9 procent från början av nästa år. Statsrådet beslutade om en höjning av licensavgiften den 23 juni.

Den nya årsavgiften är 193,95 euro. TV-licensen kan också betalas i perioder på ett halvt år (97,60 euro) eller på tre månader (49,35 euro). Avgiften för televisionslicensen i Finland ligger under den europeiska medelnivån.

Med televisionslicensen finansieras Rundradion Ab:s verksamhet. Höjningen av licensavgiften baserar sig på ett förslag från YLE:s förvaltningsråd och bakom det ligger den helhetslösning som en parlamentarisk arbetsgrupp presenterade år 2001. På basen av helhetslösningen har bl.a. de kommersiella bolagens koncessionsavgift halverats.

Tilläggsinformation:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601