null TEN-T-rahoitushaku on käynnistynyt

TEN-T-rahoitushaku on käynnistynyt

Uutinen 11.01.2012 13.44 fi

Euroopan laajuisen TEN-T-liikenneverkon (Trans-European Transport Networks) vuoden 2011 vuotuisen työohjelman haku avautui 10.1.2012. Rahoitustukea on haettavissa kokonaisuudessaan 200 miljoonaa euroa.

Vuoden 2011 vuotuinen työohjelma koskee seuraavia hakuteemoja:

Prioriteetti 1
- Toimenpiteet, jotka edistävät kestävän liikenneinfrastruktuurin käyttöönottoa, vahvistavat liikennemuotojen välistä yhteistyötä yhdentäen eri liikennemuodot sekä edistävät kestävää kehitystä ja energiate­hokkuutta. Prioriteetille varattu 25 miljoonaa euroa.

Prioriteetti 2
- Toimenpiteet, jotka vähentävät meriliikenteen vaikutuksia ilmastonmuutokseen kohdis­tettujen toimien avulla. Hankkeiden tulisi tukea infrastruktuurin kehittämistä mahdollistaen alhaisen rikkipi­toisuuden sisältävien polttoaineiden tai vastaavien sääntöjen mukaisten menetelmien käy­tön, varsinkin nesteytetyn maakaasun käytön (LNG). Prioriteetille on varattu yhteensä 35 miljoonaa euroa

Prioriteetti 3
- Hankkeet, jotka koskevat keskeisiä TEN-T-priori­teette­jä ja erityisesti riittävän pitkälle kehitetyille hankkeille, jotka edistävät pullon­kaulojen poistamista ja kehittämistä sekä täy­dentävät puuttuvia osuuksia ja pääreittejä erityisesti rajat ylittävillä yhteyk­sillä. Prioriteetille on varattu 100 miljoonaa euroa.

Prioriteetti 4
- Tuki elinkaarimalleille (Public Private Partnership, PPP) ja innovatiivisille rahoitusvälineille houkuttelemaan yksityistä rahoitusta strategisten TEN-T liikenne­infra­struktuuriprojektien käynnistämiseksi. Prioriteetille on varattu 15 miljoonaa euroa.

Prioriteetti 5
- Tuki TEN-T verkon pitkän tähtäimen toteuttamiseen ja erityisesti käytävien kehittämiseen, joka mahdollistaa koordinoidun verkon toteuttamisen. Prioriteetille on varattu 25 miljoonaa euroa.

TEN-T-rahoituksen hakuaika päättyy 25.4.2012.

Lisätietoja:

Leena Sirkjärvi, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 040 033 9196, s-posti leena.sirkjarvi(at)lvm.fi
Taneli Antikainen, Liikennevirasto, puh. 020 637 3930, s-posti taneli.antikainen(at)liikennevirasto.fi