Tidigare maxvikter igen tillåtna för finska långtradare i Sverige

Uutinen 17.08.2012 14.40 fi sv en

Sverige tillåter igen de tidigare maxvikterna för långtradare i internationell trafik. Sveriges regering fattade beslutet vid sitt sammanträde i dag torsdagen den 16 augusti. Enligt uppgifter från näringsdepartementet i Sverige träder författningen i kraft den 4 september.

Finländska långtradare kan alltså också i fortsättningen köra i Sverige med påhängsvagnskombinationer med en vikt på högst 48 ton och släpvagns- och modulkombinationer med en vikt på högst 60 ton, då de är tillåtna i den inre trafiken i bägge länder.

Sverige avvisade i början av augusti långtradare i internationell trafik med en totalvikt på över 40 ton vid gränsen mellan Danmark och Sverige.