Tiedonvaihto liikennerikkomuksista paranee EU-maiden välillä

Uutinen 27.03.2014 13.39 fi sv en

Ylinopeus (Kuva: Rodeo)

Hallitus esittää vahvistettavaksi tieliikennelain muutosta, joka parantaa EU-maiden välistä tiedonvaihtoa liikennerikoksista ja -rikkomuksista.

Laki tulee voimaan 14. huhtikuuta 2014. Lakimuutoksella halutaan varmistaa liikennerikosten ja -rikkomusten tutkinnan tehokkuus.

Lain tultua voimaan Poliisi voi lähettää toisessa EU-maassa rekisteröidyn ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai tilapäiselle käyttäjälle ilmoituksen esimerkiksi nopeusrajoituksen rikkomisesta, rattijuoppoudesta tai punaisia päin ajamisesta.

Ilmoituksen tulee sisältää tiedot muun muassa tekopaikasta ja -ajasta, ajoneuvosta ja mahdollisesti seuraavasta rangaistuksesta.