Tiehallinnon lupamaksuihin korotuksia

Tiedote 07.12.2005 15.12 fi

Tiehallinnon lupamaksuihin on tulossa vuodenvaihteessa korotuksia. Raha-asiainvaliokunta puolsi 7. joulukuuta liikenne- ja viestintäministeriön asetusta Tiehallinnon maksuista.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkistaa nykyisiä lupahintoja, jotta lupatoiminnan kustannukset voidaan kattaa. Edellisen kerran maksuja tarkistettiin vuoden 2005 alussa.

Useimpien Tiehallinnon myöntämien lupien hinnat nousevat 16 prosenttia. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa luvat erikoiskuljetuksiin tai teiden varsille pystytettäviin liikkeenharjoittajien opastuskilpiin. Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkiset suoritteet kallistuvat seitsemän prosenttia. Näihin luetaan niin sanotut välttämättömyyshyödykkeet, kuten luvat, joiden nojalla yksityiset saavat rakentaa liittymiä yleisille teille.

Asetus on voimassa kaksi vuotta. Maantielain voimaantulon takia asetus siirtää ympäristöministeriön hallinnonalalta Tiehallinnolle muun muassa tienvarsimainonnan poikkeusluvat sekä eräitä rakentamispoikkeuslupia.


Lisätietoja: hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. 040 763 1479