null Tiekuljetusalan päästötavoitteiden saavuttamiseen monta polkua

Tiekuljetusalan päästötavoitteiden saavuttamiseen monta polkua

Uutinen 18.01.2012 10.53 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön julkasieman tutkimuksen mukaan raskaanliikenteen tiekuljetusten päästötavoitteiden saavuttaminen on mahdollista ja tavoitteisiin johtaa monta mahdollista polkua. Vuonna 2050 Suomen raskaanliikenteen päästöt saavat olla vain miljoona tonnia.

Suomalaiset kuorma-autot tuottivat noin 2,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuonna 2010. LVM:n ilmastopoliittisen ohjelman mukaan päästöistä pitäisi leikata 0,3 miljoonaa tonnia vuoteen 2020 mennessä. EU:n liikennepolitiikkaa ohjaavan valkoisen kirjan mukaisesti tulisi saavuttaa 60 % vähenemä vuoteen 2050 mennessä.

Liikenteen tutkimuskeskus Verne tutki yhteistyössä Turun yliopiston ja skotlantilaisen Heriot-Watt yliopiston kanssa tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuutta, ovatko liikenteelle asetetut tavoitteet saavutettavissa. Tutkimus tehtiin liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Raskaan liikenteen päästötavoitteet saavutettavissa

Toimialojen taloudellisella kehityksellä on suuri merkitys tiekuljetusten energiatehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöihin. Tiekuljetusten painopiste on viimeisen vuosikymmenen aikana siirtynyt kappaletavaraa kuljettaville toimialoille, mikä on toisaalta heikentänyt energiatehokkuutta, mutta myös vähentänyt kuljetusten määrää ja siten hiilidioksidipäästöjä.

Jatkossa nykyistä suurempi osa bruttokansantuotteesta tulee palveluista ja tuotteiden jalostusaste on nykyistä korkeampi. Tämä tarkoittaa, että kuljetettavan tavaran määrä ja tiekuljetusten tarve olisi hieman nykyistä pienempi. Merkittäviä päästövähennyksiä syntyy polttoaineenkulutuksen alenemisesta kuorma-autojen teknisen kehityksen myötä. Myös kuormakoon kasvulla ja tyhjänä ajon vähentämisellä uskotaan saavutettavan merkittäviä säästöjä.