null Tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin täytäntöönpanosäädökset lausunnolle

Tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin täytäntöönpanosäädökset lausunnolle

Tiedote 28.01.2020 10.49 fi sv en

Henkilöauto ja rekka talvisella tiellä (Kuva: Juha Tuomi)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnolle ajokorttilakia ja liikennepalvelulain kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysvaatimuksia koskevat muutosehdotukset.

Liikennepalvelulain ja ajokorttilain muutoksilla pantaisiin täytäntöön maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin muutokset sekä ajokorttidirektiivin muutokset. Samassa yhteydessä tehtäisiin myös muutamia direktiivistä riippumattomia lakiteknisiä korjauksia.

Ammattipätevyysdirektiivin muutokset koskevat muun muassa ammattipätevyyskoulutusten sisältöjä ja toteuttamistapoja, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttöä koulutuksessa sekä toisessa jäsenvaltiossa suoritetun jatkokoulutuksen vastavuoroista tunnustamista ja tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä valvontaa varten. Direktiivillä on myös muutettu tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivissä säädettyjä poikkeuksia, joissa ammattipätevyyttä ei vaadita. Ajokorttidirektiivin muutokset liittyvät ammattipätevyysdirektiivin muutoksiin.

Direktiivin täytäntöönpanosta riippumattomana muutoksena ministeriö esittää, että ajokorttilakiin lisättäisiin säädös, jolla yöaikaiset epileptiset kohtaukset rinnastettaisiin ajoterveyden arvioinnissa valveaikaisiin kohtauksiin. Lisäksi ajokorttilain muutoksella selkeytettäisiin autokoulujen oppilaskirjanpidon säilyttämistä koskevia yksityiskohtia.

Mitä seuraavaksi?

Lausunnoille lähteneiden lakimuutosten lausuntoaika päättyy 23.2.2020. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen lakimuutosten valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 0295 34 2532, Twitter @Wirensini