Tieliikenteen turvallisuus parantunut

Uutinen 21.03.2018 11.22 fi

Tieliikenteen turvallisuus on parantunut, kuvituskuva (Kuva: Shutterstock)

Vuonna 2017 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 222 ihmistä. Kuolleiden määrä kasvaa tästä todennäköisesti kuolinsyyrekisteriin perustuvissa tarkistuksissa. Määrä on kuitenkin ennätyksellisen pieni. Vuonna 2014 tieliikenteessä kuoli 229 ihmistä. Tämä luku on aiemmista luvuista alhaisin.

Vaikka kehitys on ollut myönteistä, ei valtioneuvoston vahvistettua tavoitetta liikennekuolemien puolittamisesta vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä todennäköisesti saavuteta.

Liikenteessä loukkaantumiset ovat vähentyneet periaatepäätöksen tavoitteiden mukaisesti. Kuolemaan johtavista onnettomuuksista ovat vähentyneet eniten rattijuopumusonnettomuudet, raskaan liikenteen onnettomuudet ja mopo-onnettomuudet. Kohtaamisonnettomuudet ovat puolestaan lisääntyneet.

Lisäksi mittareista hyvään suuntaan ovat kehittyneet turvavöiden, jalankulkijoiden heijastimien ja pyöräilykypärien käyttö. Myös ylinopeudella ajaminen on vähentynyt. Rattijuoppojen määrä liikennevirrassa on pysynyt jotakuinkin ennallaan.

Liikenneturvallisuuden kannalta on epäsuotuisaa, että ajoneuvokannan keski-iän kasvu on jatkunut ja autoliikenteen liikennesuorite on kasvanut.

Miten tavoitteiden toteutumista seurataan?

Tieliikenteen turvallisuutta koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä (2016) asetettiin seitsemän liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvää tavoitetta. Niiden alle ryhmiteltiin 17 toimenpidettä.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi seuraa ja raportoi valtioneuvostolle tavoitteiden saavuttamisesta ja toimenpiteiden edistymisestä. Trafi ylläpitää toimenpiteiden toteutumisesta seurantataulukkoa verkossa. Trafi julkaisen seurantatietoa 3-4 kertaa vuodessa.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 050 539 5346