Tien- ja radanvarsialueiden käyttölupasääntelyä halutaan kehittää

Uutinen 04.04.2018 10.08 fi

Tie, autoja, talvi (Kuva: Rodeo / Juha Tuomi)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja maanteiden ja rautateiden vierialueiden käyttöä koskevasta oikeudellisesta selvityksestä. Selvityksessä ehdotetaan, kuinka johtojen, mainoslaitteiden, puuvarastojen ja muiden rakennelmien ja rakennusten sijoittamiseen liittyvää lupamenettelyä voitaisiin kehittää.

Selvitys on taustatyötä uudelle lakihankkeelle, jolla halutaan sujuvoittaa vierialueiden käyttöön liittyviä menettelyjä kehittämällä sähköistä asiointia. Selvityksessä ei ehdoteta luvista luopumista. Lakihanke on tarkoitus käynnistää lausuntokierrosta seuraavan valmistelun jälkeen.

Selvitystyössä on kuultu asiantuntijoita sekä johtojen ja mainosten sijoittajia. Lisäksi selvitys sisältää katsaukset Ruotsin, Tanskan ja Norjan lainsäädäntöön ja Suomen kuntien rakennusjärjestyksiin. Eri vaihtoehtojen arvioinnissa on huomioitu eri osapuolten erilaiset intressit, esimerkiksi liikenneturvallisuus, tienpidon haitat, asioinnin sujuvuus ja asiakkaan oikeusturva.

Aiemmin joko lupina tai sopimuksina käsitellyt asiat ehdotetaan selvityksessä jaettavaksi samassa sähköisessä järjestelmässä hoidettaviin muodollisesti erillisiin dokumentteihin (käyttöoikeussopimus, toimintalupa, sijoittamislupa tai -ilmoitus). Tällä selkeytettäisiin asian oikeudellista luonnetta ja sujuvoitettaisiin menettelyitä. Lisäksi ehdotetaan, että molemmista pystyttäisiin tarvittaessa hakemaan muutosta sellaisesta tuomioistuimesta, jonka toimialaan asia luontevasti sopii.

Mitä seuraavaksi?

Selvityksen lausuntoaika päättyy 11.5.2018. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteisiin kirjaamo@lvm.fi ja eeva.ovaska@lvm.fi.

Lisäksi asiasta järjestetään keskustelutilaisuus liikenne- ja viestintäministeriössä 7.5.2018.

Lisätietoja

ylitarkastaja Eeva Ovaska 050 431 1354